Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Streda 13. marca 2013 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Publikované: 12. 03. 2013 09:45

Aj žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca sa podrobia celoslovenskému certifikačnému testovaniu žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2013. Testovanie sa uskutoční 13. marca 2013 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Dôležité informácie pre deviatakov a ich rodičov

Čo je cieľom testovania 9?

Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného v percentile.

Obsah testovania 9

Test pozostáva z dvoch častí - matematiky a štátneho jazyka.

  • V I. časti - testu z matematiky budú žiaci riešiť prvých desať úloh s krátkou otvorenou odpoveďou - vpisovanie číselných výsledkov a ďalších desať úloh s výberom správnej odpovede zo štyroch možností A, B, C, D. Správne odpovede budú zapisovať do samoprepisovacích hárkov podľa pokynov na ich zadnej strane. Je dôležité, aby výsledok žiak zapísal až potom, čo si je istý správnou odpoveďou! Vo všetkých odpovediach je možnosť opravy - o nej budú žiaci presne informovaní koordinátorom.
  • V II. časti - testu z vyučovacieho jazyka bude 20 úloh s výberom správnej odpovede zo štyroch správnych možností A, B, C, D. Aj tu budú žiaci odpovede zapisovať do samoprepisovacích hárkov a budú mať možnosť opravy podľa presných pokynov.
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk