Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Stretnutie s primátorom Ing. Milanom Gurom v Čadečke

Publikované: 02. 02. 2012 10:28

V piatok 27. januára 2012 sa uskutočnilo prvé stretnutie primátora s občanmi v Čadečke, v časti U Králi.

Požiadali sme primátora o stručné zhodnotenie stretnutia: „Uvedomujem si, že väčšina obyvateľov sa nemá možnosť so mnou stretnúť. Majú na to množstvo dôvodov, ktoré chápem. Je bežné, aby primátor oslovoval spoluobčanov v čase predvolebnej kampane, avšak to je málo. Chcem mať bezprostredný kontakt s obyvateľmi a práve preto budem medzi občanov chodiť a diskutovať s nimi. Nebránim sa kritike a nebojím sa Čadčanom pozrieť do očí. Normálneho človeka konštruktívna kritika posúva vpred. Ani ja nie som výnimkou. Očakávam, že tieto stretnutia napomôžu tomu, aby moja snaha bola vynakladaná tým najsprávnejším smerom, čiže smerom k ľuďom“.

Na stretnutí sa pýtali občania otázky osobne priamo primátora, ako aj ostatných prítomných. Otázky a problémy občanov sa zaznamenali a následne sa budú riešiť. Problémy, na ktoré sa občania pýtali osobne, priamo na stretnutí:

Podnet občana mesta: Poukázal na zlé zásobovanie potravín a potrebu zabezpečiť pojazdnú predajňu pre starších ľudí?
Primátor mesta: Mesto sa snaží daný problém riešiť komunikáciou s prevádzkovateľmi potravín. Spomínaná pojazdná predajňa by bola pre podnikateľské subjekty z ich pohľadu stratová. Mesto žiaľ nemá zákonu možnosť dotovať súkromnú spoločnosť. Naďalej sa budeme snažiť pokračovať a oslovíme aj ďalšie obchodné spoločnosti, aby sme našli riešenie.
Podnet občana mesta: Mesto by malo riešiť problematiku výtržníctva počas víkendov a sviatkoch v centre mesta.
Primátor mesta: Mestská polícia počas víkendov a sviatkoch zabezpečuje zvýšený pohyb hliadok. Plánuje sa pristúpiť k zvýšeným sankciám pre nočné podniky v prípade rušenia nočného kľudu a prípadného výtržníctva, následne sa bude tvrdo postihovať problémová mládež.
Podnet občana mesta: Môže mesto riešiť nepohodlné zachádzanie autobusovej dopravy linky číslo 6 na Svrčinovec, Závršie?
Vedúci oddelenia dopravy územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti Ing. František Ščury: Samotnú linku je problém finančne udržať, náklady sú žiaľ vysoké, práve preto musíme byť tolerantní a obetovať prípadnú stratu času pri zachádzaní linky na Svrčinovec, Závršie. Treba si uvedomiť, že obec Svrčinovec na spomínanú linku prispieva nemalou finančnou čiastkou aj vďaka, ktorej linka je finančne pokrytá, to znamená nemusí sa zrušiť.
Podnet občana mesta: Poukázal na potrebu zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľstva napr. v prípade plánovanej odstávky elektrickej energie prostredníctvom vývesky v MHD, na potraviny, prípadne do Kysúc.
Primátor mesta: Mesto sa bude snažiť informácie posunúť bližšie k obyvateľom, ktorých sa daná skutočnosť bude priamo dotýkať navrhovaným spôsobom. Pre zvýšenie informovanosti sa v spádových lokalitách umiestnia nové informačné tabule, ktoré budú obyvateľom poskytovať informácie.
Otázka občana mesta: Čo sa doteraz urobilo pre zvýšenie zamestnanosti v meste Čadca?
Primátor mesta: Za rok sa podarilo veľa, vybudovanie obchvatu v meste zabezpečí veľké množstvo nových pracovných miest. Mesto má veľmi dobrý vzťah s miestnymi firmami a zlepšuje podnikateľské možnosti. Napr. spoločnosti Bel Ami Slovensko, a.s. (bývala Slovena) už v roku 2011 prijala približne 100 nových zamestnancov a TI-Hanil Slovakia, s. r. o., ktorá zamestnáva našich obyvateľov a v blízkej budúcnosti bude priberať ďalších. Mesto sa intenzívne uchádza o získavanie rôznych mimorozpočtových zdrojov, vďaka ktorým je možné vytvárať aj ďalšie pracovné miesta, napr. v minulom a v priebehu tohto roka sa podarilo zamestnať na protipovodňové opatrenia 20 ľudí. Mesto aktívne jedná s novými investormi pre vstup do priemyselného parku, v ktorom vzniknú nové pracovné príležitosti.
Otázka občana mesta: Mobilní operátori, ktorí poskytujú GSM signál, nepokrývajú našu oblasť dostatočne (slabý signál) nedalo by sa daný problém vyriešiť v náš prospech?
Primátor mesta: Mesto osloví mobilných operátorov pre posilnenie siete, avšak je potrebné si uvedomiť, že situáciu môže vyriešiť len operátor, nie mesto.
Podnet občana mesta: Chceli by sme vedenie mesta upozorniť na problém pri zvážaní dreva, následkom ktorého dochádza k ničeniu cesty a mosta v našej lokalite.
Primátor mesta: Mesto sa bude daným problémom zaoberať. Možné riešenie je, že po konzultácií a schválení Okresným dopravným inšpektorátom sa bude osádzať zvislé dopravné značenie, ktorým sa obmedzí maximálna hmotnosť vozidiel na kritických úsekoch.
Podnet občana mesta: Poukázal na nedodržanie naplánovaného zvozu separovaného odpadu.
Riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca Ing. Peter Lariš: Spomínaný výpadok odvozu bol spôsobený poruchou vozidla, ktoré je určené na zvoz separovaného odpadu. Následne občanov usmernil, že v prípade ďalších nedostatkov môžu volať priamo jemu, prípadne volať Mestský podnik služieb Čadca na nasledovné tel. čísla: 041/ 432 30 64, 0907 819 682.
Otázka občana mesta: Aké sú plány s budovou bývalej školy U Kliešťa?
Primátor mesta: Majiteľom budovy je Obvodný úrad v Čadci, ktorý v decembri 2011 podpísal kúpno-predajnú zmluvu na základe ktorej sa predmetná nehnuteľnosť prevádza do rúk súkromného investora. Investor má v pláne po rekonštrukcii prevádzkovať polyfunkčnú budovu.
Podnet občana mesta: Poukázal na fakt, ktorý ohrozuje okolie obyvateľov v časti U Kliešťa v dôsledku prerastených a prestarnutých stromov.
Riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca Ing. Peter Lariš: Po vydaní súhlasného stanovisko z referátu životného prostredia budú spomínané dreviny Mestským podnikom služieb Čadca odstránené.
Otázka občana mesta: Aké sú plány so spojovacou cestou U Kliešťa?
Riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca Ing. Peter Lariš: Doteraz sa zrealizovali prípravné práce pred asfaltovaním spomínanej spojovacej cesty U Kliešťa a následne v priebehu tohto roka bude položený asfaltový povrch.
Otázka občana mesta: Pomôže mesto s aspoň čiastočnou rekonštrukciou ihriska U Králi?
Primátor mesta: Mesto má v pláne umiestniť na stĺp elektrického vedenia nové svietidlo, v areáli ihriska osadiť prvky detského ihriska. A ak to bude možné, v spolupráci s Mestským podnikom služieb Čadca osadiť hokejbalové mantinely na spomínané ihrisko.

Názory, argumenty, pochvala či kritika nás zaujímajú, preto budeme navštevovať občanov v rôznych lokalitách mesta Čadca v pravidelných mesačných intervaloch a riešiť ich problémy nielen v čase predvolebnej kampane.

Ďalšie stretnutie občanov s primátorom mesta Ing. Milanom Gurom pod názvom „Pri káve s primátorom mesta" sa uskutoční v piatok 17. februára 2012 o 17:00 hod. v priestoroch pohostinstva Nová LAVÍNA Milošová.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk