Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Súťaž návrhov na logo Mesta Čadca pokračuje

Publikované: 04. 04. 2012 13:13

V pondelok 2. apríla 2012 sa o 9.00 hod. stretli členovia odbornej komisie menovanej primátorom mesta Ing. Milanom Gurom, aby posúdili návrhy na logo Mesta Čadca. Celkom bolo doručených 79 návrhov od 39 autorov. Podmienky splnilo a do súťaže postúpilo celkom 37 autorov a 77 návrhov, z čoho jasne vyplýva, že mnohí autori zaslali viac než jeden návrh. Komisia v zložení: predseda doc., akad. maliar Pavel Choma (vedúci ateliéru a vedúci katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU Bratislava, vedúci štúdia grafického dizajnu, Žilina), členovia – akad. sochár Jaroslav Gaňa (bývalý riaditeľ Kysuckej galérie, Kysucké Nové Mesto), Mgr. Zuzana Sýkorová (odborná pracovníčka Kysuckej galérie, Čadca), Mgr. Peter Takáč (pedagóg ZUŠ J. Potočára, Čadca), Ing. Peter Glasnák (poslanec MsZ a člen kultúrnej komisie, Čadca), Mgr. Silvia Cisáriková (poradkyňa primátora pre styk s médiami, Čadca), Mgr. Marián Kráľ (vedúci kancelárie primátora, Čadca) a Marián Hruška (fotograf, Čadca) nemala ľahkú úlohu. Súťaž návrhov prebiehala anonymne. Každý autor a návrh mal priradené svoje číslo. Po prvom a druhom kole výberu zostalo v hre celkom 8 návrhov. Následne sa komisia po dôslednej diskusii a posúdení návrhov uzniesla, že neurčí víťaza súťaže. Odporučila Mestu Čadca ako vyhlasovateľovi súťaže požiadať autorov 4 vybraných návrhov, ktoré prešli do záverečného užšieho výberu bez určenia poradia, o ich dopracovanie na základe určenia jednotných kritérií s možnosťou ich opätovného posúdenia a určenia víťaza. Komisia ďalej odporučila Mestu Čadca, aby takto dopracované návrhy predložila na posúdenie verejnosti. Mesto Čadca odporúčania komisie plne akceptovalo.

Mesto Čadca vyslovuje poďakovanie všetkým autorom, ktorí zaslali do súťaže svoje návrhy. O výsledku súťaže budú informovaní písomnou formou.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk