Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Svetový deň boja proti rakovine – 4. február

Publikované: 26. 01. 2018 16:00

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každoročne 4. februára, pričom ide o iniciatívu v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu. Liga proti rakovine, ktorá bola na Slovensku založená v roku 1990, sa do tohto dňa pravidelne zapája v spolupráci s UICC (Medzinárodná únia proti rakovine). Práve prostredníctvom Svetového dňa boja proti rakovine chcú vzbudiť záujem verejnosti o problematike týkajúcej sa onkologických ochorení, zvyšovať informovanosť verejnosti ako aj zdôrazniť prevenciu. Každoročne sa Svetový deň boja proti rakovine snaží prezentovať a do povedomia verejnosti dostať inú myšlienku. Heslo „We can. I can“ – „My môžeme. Ja môžem.“ Bolo prezentované už minulý rok a v roku 2018 sa v ňom pokračuje. Byť aktívny, vybrať sa cestou zdravého životného štýlu a do svojho programu zaradiť pravidelný pohyb sú kľúčovými myšlienkami tohto Svetového dňa.

Rakovina je ochorenie charakterizované nadmerným, nezávislým a neregulovateľným rastom buniek. Rast rakovinových buniek často vedie k rozkladu tkaniva a môže spôsobiť metastázy. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie umiera ročne na onkologické ochorenia približne 8 miliónov obyvateľov, z čoho 1,7 miliónov úmrtí spadá do oblasti Európy. Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácii, druhou najčastejšou a narastajúcou príčinou úmrtí u oboch pohlaví sú nádorové ochorenia, s podielom kolo  25 %. V roku 2014 zomrelo na Slovensku 13 643 osôb so zhubným alebo nezhubným nádorom, ktorého lokalizácia bola klinicky veľmi závažná. Výskyt zhubných nádorov v celej populácii neustále stúpa. U žien sa najčastejšie vyskytuje rakovina prsníka, kože, hrubého čreva, konečníka a krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, hrubého čreva, konečníka a pľúc. Najčastejšie nádorové ochorenia detského veku sú leukémie a nádory centrálneho nervového systému.

Za najčastejšie rizikové faktory, podieľajúce sa ma vzniku nádorových ochorení považujeme nesprávnu výživu, nedostatok pohybovej aktivity, fajčenie, rôzne infekcie, ultrafialové a ionizujúce žiarenie, znečistené životné prostredie,  apod.. Vzhľadom na výskyt rizikových faktorov všade okolo nás, by sme sa mali snažiť ich minimalizovať, predchádzať a vyhýbať sa im v čo najväčšej miere, pretože toto ochorenie ohrozuje každého. Odporúčania pre zdravší životný štýl, ktoré podporujú predchádzanie nádorovým ochoreniam sú:

 1. Nefajčite a vyhýbajte sa akejkoľvek forme tabaku.
 2. Majte svoj domov nefajčiarsky. Podporte tento prístup aj vo svojom pracovnom prostredí.
 3. Snažte sa udržiavať zdravú telesnú hmotnosť.
 4. Denne vykonajte nejakú telesnú činnosť. Obmedzujte čas strávený sedením.
 5. Stravujte sa zdravo:
 6. jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, ovocia a zeleniny,
 7. obmedzte vysoko kalorické potraviny (s vysokým obsahom cukru alebo tuku),
 8. vyhýbajte sa sladeným nápojom.
 9. Obmedzte príjem akéhokoľvek alkoholu. Najlepšie je vyhýbať sa mu úplne.
 10. Predchádzajte prílišnému vystavovaniu sa slnečnému žiareniu, zvlášť u detí. Pri pobyte na slnku používajte ochranné prostriedky. Vyhýbajte sa soláriám.
 11. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami a postupujte podľa zdravotných a bezpečnostných pokynov.
 12. Očkujte sa proti infekčným ochoreniam a absolvujte pravidelné preventívne prehliadky u lekára. Prostredníctvom preventívnych prehliadok sa môže onkologické ochorenie zistiť a diagnostikovať včas, čím sa zvýši šanca na vyliečenie.
 13. TIPY PRE ŽENY: Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky, substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny (zdroj: Liga proti rakovine, ÚVZ SR, www.who.int).

Pripravilo: Oddelenie výchovy k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk