Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Svetový deň zdravia 7. apríl 2015

Publikované: 02. 04. 2015 09:45

V roku 1945 na Konferencii OSN o medzinárodnej organizácii jednohlasne schválili jej účastníci návrh Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. O rok neskôr v roku 1946 v New Yorku signovalo 61 štátov z celého sveta Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie. Československá republika patrila medzi tieto krajiny. Ústava nadobudla platnosť 7. apríla 1948, keď 26 zo 61 štátov, ktorí ju podpísali, ratifikovali svoj podpis a uložili oficiálne ratifikačné listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Tento dátum – 7. apríl 1948 sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia.

Heslom Svetového dňa zdravia 2015 je „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“.

Nebezpečné potraviny zapríčiňujú až dva milióny úmrtí ročne. Je medzi nimi veľa úmrtí detí. Potraviny obsahujúce zdraviu škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemické látky vedú k viac než dvesto rôznym ochoreniam, od hnačiek cez zápaly až po rakovinu.

Bezpečnosť potravín je neustále vystavená novým hrozbám. Zmeny vo výrobe, distribúcii alebo spracovaní potravinových surovín a príprave jedál spolu so zmenami v životnom prostredí – to všetko je spojené s rizikom objavenia sa choroboplodných mikroorganizmov alebo iných škodlivín. Na bezpečnosť potravín môže mať negatívny vplyv aj rastúce cestovanie a obchod, prostredníctvom ktorých sa kontaminované potraviny môžu rýchlo medzinárodne šíriť.

Produkcia a distribúcia potravín sa čím ďalej tým viac globalizuje. To vyžaduje zvýšenie ostražitosti a posilnenie systémov kontroly bezpečnosti potravín tak, aby sa maximálne zabezpečila ochrana verejného zdravia a predchádzalo sa zbytočným ochoreniam, prípadne úmrtiam z nebezpečných látok v nich.

Preto sa Svetová zdravotnícka organizácia rozhodla venovať svetový deň zdravia v roku 2015 téme bezpečnosti potraviny. Pod heslom „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“ vyzýva na jednej strane štáty, aby posilňovali systémy ochrany a varovania pred nebezpečnými zložkami v potravinách alebo hotových jedlách, na druhej strane ponúka širokú škálu pomôcok a nástrojov aj pre laickú verejnosť, aby sa ľudia aj sami dokázali chrániť pred nákazami z jedla (zdroj WHO).

Cieľom štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, ktoré vykonávajú orgány verejného zdravotníctva, je predovšetkým zlepšenie bezpečnosti potravín.

Kontroly zamerané na bezpečnosť potravín sú vykonávané v registrovaných prevádzkových jednotkách so zameraním na dodržiavanie potravinového práva prevádzkovateľmi potravinárskych prevádzok v súlade s Nariadením (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, so zákonom  NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,  zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín SR.

Priorita kontrol je venovaná:

  • Epidemiologicky rizikovým potravinám, ako sú lahôdkárske výrobky, cukrárske výrobky a zmrzlina
  • Potravinám na osobitné výživové účely, vrátane dojčenskej a detskej výživy
  • Výživovým doplnkom na báze vitamínov a minerálnych látok
  • Prírodným minerálnym vodám, pramenitým prírodným vodám a baleným pitným vodám
  • Bezgluténovým potravinám
  • Potravinám a pokrmom v zariadeniach spoločného stravovania
  • Potravinám na báze GMO
  • Ostatným potravinám z hľadiska zdravotnej bezpečnosti

Pri výkone úradnej kontroly je pozornosť sústredená na preverenie všetkých systémov kontroly, ktoré sú spracované prevádzkovateľmi, na pracovné prostredie, strojno-technologické vybavenie, skladovanie, expedíciu, dopravu, manipuláciu s polotovarmi, hotovými výrobkami, analýzu postupov pri príprave a spracovaní potravín, označovanie potravín, manipuláciu s odpadom. Pozornosť je venovaná postupom správnej výrobnej praxe, analýze rizík a kritických kontrolných bodov v súlade s legislatívou.

V roku 2014 bolo vykonaných celkom 1548 kontrol. V prípade zistenia nedostatkov boli uplatnené sankčné opatrenia.

Pripravilo: Oddelenie hygieny a podpory zdravia/Referát podpory zdravia, Oddelenie hygieny/Referát hygieny výživy, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk