Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Vo februári odporučí Komisia sociálno-zdravotná a bytová pridelenie voľných mestských nájomných bytov

Publikované: 09. 02. 2011 13:48

Podmienky na získanie nájomného bytu, podanie žiadosti, základné náležitosti žiadosti

Základnou podmienkou  prenajatia , teda pridelenia  mestského nájomného bytu je  evidencia žiadosti. Žiadosť na predpísanom tlačive sa podáva v podateľni Mesta Čadca. V tlačive je potrebné uviesť kto žiada o byt, z akých dôvodov, zamestnanie žiadateľa, príjem z uvedeného zamestnania  alebo iný príjem.

Kritéria, podmienky a zásady pri prideľovaní nájomných bytov

Mesto Čadca má schválené Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta  a taktiež Zásady na prideľovanie bytov postavených zo ŠFRB.  V zmysle VZN a Zásad na prideľovanie bytov je podmienkou na zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov trvalý pobyt v meste Čadca a tiež  žiadateľ nesmie byť vlastníkom inej nehnuteľnosti vhodnej na bývanie . V prípade rozhodovania o pridelení bytu je zostavené poradie naliehavosti, ktoré je predložené na odporučenie Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej. Po doporučení komisiou , primátor mesta udeľuje súhlas na pridelenie bytu.  Poradie naliehavosti sa určuje podľa dĺžky evidencie žiadosti a naliehavosti riešenia situácie, zohľadňujú sa sociálne, príjmové a iné kritériá.

Prideľovanie bytov vo februári 2011 a dokončenie posledného bytového domu

V mesiaci február bude zasadať Komisia sociálno-zdravotná a bytová, ktorá odporučí pridelenie voľných mestských nájomných bytov. Posledný bytový dom by mal byť dokončený v priebehu mesiaca máj.  V uvedenom bytovom dome bude 34 bytov, z toho 18 dvojizbových a 16 trojizbových.

Platba za nájom

Každý nájomca bytu platí mesiac vopred  platbu, ktorá sa skladá z nájomného a služieb spojených s bývaním. Celková suma je rozdielna v závislosti od  veľkosti bytu a tiež  počtu členov  užívajúcich byt. Poplatky v  nových bytových  domoch sú nasledovné: za jednoizbové byty  je celková suma priemerne 170 €,  za dvojizbové byty 300 až 310 €, a pri trojizbových bytoch sa predpokladá suma do 350 €. Navyše sa platí za elektrickú energiu.

Počet podaných žiadostí

Nové žiadosti evidujeme pod č. 580, avšak  toto číslo nezodpovedá reálnej skutočnosti. V tomto počte sú ešte aj žiadatelia, ktorým už bol pridelený byt, tiež ktorí momentálne odmietli byt alebo nespĺňajú podmienky.  Po odovzdaní posledného bytového domu sa poradovník zaktualizuje .

Mgr. Silvia Cisáriková

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk