Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Vyberáme z otázok obyvateľov č. 1

Publikované: 26. 04. 2011 14:26

Aká bola výška podielových dani v I. polroku 2009, 2010?

Mesiac Rok 2009 Rok 2010
Január + dotácia MF zostatok z decembra 09 932 468,00 749 880,00
399 409,12
Február 635 516,00 578 272,00
Marec doplatok 557 757,00
119 515,29
279 810,33
Apríl + dotácia  z MF 902 460,00 625 199,00
Máj 349 554,00 176 250,00
Jún 311 507,00 75 801,00
Spolu - podielové dane DÚ I.polrok
Dotácia z MF SR - výpadok pod. daní
Z toho zostatok dotácie z roku 2009
3 808 777,29
-
-
2 485 212,33
186 845,00
399 409,12

Aká bola výška podielových daní v 2. polroku 2009, 2010?

Mesiac Rok 2009 Rok 2010
Júl 498 369,00 483 801,00
August 546 771,00 539 210,00
September 472 348,00 497 389,00
Október + dotácia z MF SR 501 782,00 502 481,00 223 648,00
November 513 928,00 521 846,00
December + dotácia z MF SR vo výške 484 064,00 566 190 ,00 512 724,00
Spolu - podielové dane DÚ II.polrok
Dotácia z MF SR - výpadok pod. daní
Dotácie spolu
Úhrn spolu bez dotácií z MF
3 017 262,00
5 66 190,00
566  190,00
6 826 039,29
3 057 451,00
223 648,00
410 493,00
5 542 663,33

Výška podielových daní poukázaných v roku 2009 daňovým úradom činí 6 826 039,29 €. V decembri roku 2009 bola prijatá dotácia z Ministerstva financií na výpadok podielových daní vo výške 566 190 € túto dotáciu bolo potrebné zúčtovať do 31.03.2010. V roku 2009 bola čerpaná vo výške 166 780,88 € a zostatok dotácie vo výške 399 409,12 € prešiel do roku 2010. V roku 2010 činili podielové dane poukázané daňovým úradom sumu 5 542 663,33 €. Dotácia z MF SR na výpadok podielových daní činila 410 493 €.

Aký bol celkový výpadok podielových daní v roku 2010 a akú výšku podielových daní malo mesto za rok 2010 dostať?

V roku 2010 očakávaná výška podielových dani bola 5 534 972 € a mesto dostalo podielové dane vo výške 5 542 663,33 €.

Akým spôsobom sanovalo Mesto Čadca výpadok podielových daní v roku 2010?

Mesto prijalo opatrenia na zníženie výdavkov, taktiež zobralo investičný úver na dofinancovanie investičných akcií a kontokorentný úver.

Aké boli podielové dane za január až marec 2011?

Mesiac Rok 2011
Január 727 279,00
Február 625 622,00
Marec
Doplatok
488 314,00
20 767,09
Spolu 1 861 982,09

Uzatvorilo Mesto Čadca v tomto roku zmluvu so ZZO Čadca, a.s.,?

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Čadca bola so ZZO Čadca, a. s., Ul. športovcov 1825, 022 01 Čadca uzatvorená 6. 4. 2011.

Koľko finančných prostriedkov bolo poskytnutých na prevádzku plavárne v tomto roku?

Na prevádzku plavárne v roku 2011 boli k dátumu 20. 4. 2011 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 40 000,-- €

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk