Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výnimočný projekt o umení

Publikované: 25. 04. 2017 09:15

Logo projektu

„Umenie je cesta, ktorou možno rozvíjať priateľstvo medzi národmi. Je to spôsob, ktorý stiera hranice medzi štátmi, náboženstvami, kultúrami.“ To sú slová tureckej učiteľky AYŞE İPEK, ktorá je spoluautorkou projektu  pod názvom „Beware of Wealth, Art is revising European Values“ .

„Umenie je jedným zo spôsobov, ktorý otvára dvere k poznávaniu a vzťahu iných predmetov na škole a získavaniu poznatkov a morálnych hodnôt prostredníctvom umenia“. EGLĖ  URBANIENĖ – vyučujúca umenia a anglického jazyka z Litvy.

13. marca 2017 sa Základná škola na Rázusovej ulici v Čadci stala v rámci Slovenska hostiteľským subjektom v projekte  Morálne hodnoty prostredníctvom umenia. Jeho hlavným cieľom je ukázať žiakom našej školy i žiakom účastníckych krajín, že umenie je to, čo všetkých mladých ľudí spája a ukazuje im cestu k ďalšiemu rozvíjaniu a spôsobu, ako mať vzťah k iným predmetom prostredníctvom umenia. Projekt potrvá dva roky a okrem našej školy sa zapojili školy Prienai region Islauzas basic school z Litvy, NS Fonts del Glorieta  zo Španielska,  Scoala Gimnaziala "Isaia Teodorescu" z Rumunska a Akhisar Ülkü Ortaokulu z Turecka.

Každá krajina je zameraná na jeden druh umenia a jednu morálnu hodnotu stanovenú podľa napísaného projektu. Témou slovenského stretnutia bolo sochárstvo a priateľstvo. „Príprave stretnutia na našej škole predchádzala dlhá a náročná príprava, ktorá začala už na začiatku školského roka, v septembri,“ hovorí učiteľka V. Prengelová, koordinátorka projektu z našej školy. Projektové stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 13. – 17. marca 2017. Slávnostné privítanie hostí na našej škole sa začalo folklórnym vystúpením žiakov a tradičným slovenským zvykom – chlebom a soľou. Prvý deň bol naplnený pestrým programom. Po prezentácii s informáciami o našom regióne, meste a školskom systéme v SR si naši hostia prezreli interiéry školy. V popoludňajších hodinách sme navštívili Okrasu, výrobné družstvo. Ukážky výroby a zdobenia vianočných gúľ ochotnými zamestnankyňami boli ocenené potleskom našich hostí. Naše kroky potom viedli do mestskej galérie na výstavu známeho kysuckého a slovenského sochára p. Jozefa Mundiera, ktorý bol aj odborným poradcom v otázkach sochárstva počas projektu. Úvodný deň bol ukončený fantastickým vystúpením folklórneho súboru Kelčovan v Dome kultúry v Čadci pod vedením p. Mundierovej. Druhý deň sa niesol v pracovnej atmosfére. Miestom konania tvorivých workshopov bola Kysucká galéria v Oščadnici. Vedenie workshopov bolo v rukách najpovolanejších. Pod vedením p. J. Mundiera deti vytvárali „odliatky“ tváre; textilné obrazy vznikali pod odborným dohľadom p. J. Gaňu, drotárskemu umeniu priúčal účastníkov p. Juraj Šerík, ktorému sa žiaci nesmierne tešili. S činnosťou Kysuckej galérie zoznámil našich hostí riaditeľ galérie, Mgr. art. V. Zabel. Utorkový večer bol venovaný hudbe a tancu. Žiaci našej školy si pod vedením p. uč. Marjakovej pripravili pre všetkých hostí  kultúrny program, v ktorom predviedli ukážky z ľudového umenia, z vystúpenia mažoretiek i ukážky populárnej hudby. Prekvapením večera pre našich projektových partnerov bolo odhalenie piatich sôch, ktoré symbolizujú priateľstvo medzi našimi národmi. Drevené sochy boli dizajnované p. J. Mundierom, akad. sochárom,  a budú osadené v jarných mesiacoch v areáli našej školy.

Krásnymi okamihmi bolo sprevádzané  aj stretnutie našich hostí s primátorom mesta p. Ing. Milanom Gurom na pôde Mestského úradu v Čadci v stredu v dopoludňajších hodinách. Poobedie už bolo opäť pracovné a triedy v hlavnom pavilóne sa zmenili na ateliéry, v ktorých to bzučalo nápadmi a spoluprácou. Sochy priateľstva, drôtované výrobky i prvá strofa spoločnej piesne projektu boli výsledkom snaženia všetkých zúčastnených.

Vzácnym hosťom sme chceli ukázať aj niečo z krásy našej krajiny. Celodenný štvrtkový výlet sme začali v Demänovskej doline, kde sme si prezreli nádherné prírodné výtvory v Demänovskej jaskyni slobody. Odtiaľ bol už len „krôčik“ do Vysokých Tatier. Zo Starého Smokovca sme sa presunuli na Hrebienok a pochválili sa famóznym dielom ľadových sochárov v Ľadovom dóme. Veľkú radosť španielskych hostí spôsobila topiaca sa vrstva snehu, a tak začala nefalšovaná guľovačka. „Na sneh sme sa veľmi tešili. Keď sa vrátim domov, budem sa chváliť, že som bol vo Vysokých Tatrách,“ usmieval sa španielsky učiteľ  Daniel Talaya López. Návštevu Starého Smokovca sme ukončili v galérii Tricklandia, v jedinečnom stánku optického umenia a vedy.

Nenápadne, potichu, sa priblížil piatok, deň lúčenia. Spevom prvej strofy spoločnej piesne a slávnostným odovzdávaním účastníckych certifikátov sme ukončili stretnutie na Slovensku, v Čadci. Atmosféra bola nasýtená emóciami, sľubmi i očakávaním ďalšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční v máji v španielskom meste Alcover ,neďaleko Barcelony .

Dovidenia Slovensko! Hola, Espana!

Po namáhavom, ale na zážitky bohatom týždni posúvame štafetu projektových stretnutí do Španielska. To slovenské stretnutie ukázalo, že umenie dokáže otvoriť srdiečka, spojiť ľudí s rozdielnou kultúrou, obohatiť duševný svet  a pomôcť pri poznávaní tohto tak zložitého sveta .

Poďakovanie

Do nášho projektu bolo priamo alebo sprostredkovane zapojených mnoho ľudí, vďaka ktorým môžeme  projektové stretnutie v našej škole hodnotiť ako úspešné. Touto cestou sa chceme všetkým zo srdca poďakovať za ochotu, spoluprácu, dobrosrdečnosť a podporu pri realizácii aktivít súvisiacich s projektovým stretnutím. Ďakujeme!

Autori a účastníci projektu, ZŠ, Rázusova ul. v Čadci

Povedali o projekte

„Projekt Erasmus+ pomáha objavovať podobnosti a odlišnosti medzi kultúrami, rúcať bariéry, získavať informácie, zdokonaľovať sa v komunikácii v anglickom jazyku. Teším sa, že mám v pedagogickom zbore aktívnych a tvorivých ľudí, ktorí umožnili žiakom získať takúto  priamu skúsenosť, a ústretových rodičov. Bez ich pomoci by projekt nebolo možné uskutočniť.“

Zdenka Maslíková, riad. školy ZŠ Rázusova

„Náš projekt je nadnárodný a je zameraný na šírenie morálnych hodnôt v Európskej Únii prostredníctvom umenia, ako sú sochárstvo, maľba, hudba, dráma a tanec.  Umenie je najbežnejší spôsob komunikácie medzi všetkými ľuďmi z celého sveta, ktoré sa dotýka najhlbších emócií všetkých bytostí. Preto sme si vybrali umenie ako spôsob pre dosiahnutie  nášho cieľa vyučovania morálnych hodnôt. My, učitelia sme si vedomí, že sme zodpovední za vzdelávanie našich žiakov a zároveň si uvedomujeme, že v súčasnom svete je potrebné podporovať vytváranie komunít, ktoré budú žiť spoločne v EÚ. Veríme, že náš projekt podporí aj komunikatívnosť v anglickom jazyku, prezentáciu zručností, flexibilitu a tvorivosť žiakov“.

Vlasta Prengelová, koordinátor projektu

„Zo zapojenia do projektu Erasmus+ sme mali zo začiatku obavy, ale po ďalších skúsenostiach z pobytu chlapca z Turecka sme zmenili názor. Boli sme milo prekvapení výbornou znalosťou anglického jazyka. Chlapec bol veľmi komunikatívny a otvorený, rozprával nám o svojich zvykoch, kultúre, rodine a škole. Dokonca nám navaril aj ich turecké jedlo. Stal sa súčasťou našej rodiny a aj  naďalej s nami udržuje kontakt prostredníctvom sociálnej siete.

Rodina Serafínová

„ V našej rodine bol ubytovaný 13-ročný Andrei z Rumunska. Celý jeho pobyt v našej rodine bol bez problémov. Jedinou nevýhodou bolo, že nehovoril po anglicky, a tak sme komunikovali cez prekladač a rukami/nohami. Počas jeho pobytu sa nič závažné nevyskytlo. Bol to príjemný pobyt. Veľmi obohacujúci bol najmä pre deti. Prejavili sa ako skvelí hostitelia a kamaráti.

Rodina Pytelová

„Počas minulého týždňa sa na našej škole uskutočnila prvá časť projektu Erasmus+. Téma našej krajiny bola zameraná na sochárstvo a morálnu hodnotu – priateľstvo. Celý týždeň sme mali vymyslený pestrý program s rôznymi workshopmi a exkurziami. Celkovo bol týždeň veľmi zaujímavý. Nadviazali sme nové vzťahy so žiakmi z iných krajín. Doma som mala ubytované dve dievčatá z Litvy. Boli to príjemné dievčatá, veľmi rýchlo sme sa skamarátili. Boli veľmi vtipné. Na konci projektu bolo ťažké sa s nimi rozlúčiť. Každý z nás si zo spoločne strávených dní odniesol pekné a trvalé spomienky.

Lucka, žiačka 7. ročníka

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk