Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výsledky kontrol na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach

Publikované: 28. 02. 2014 10:00

Na základe dožiadania ÚVZ SR o vykonanie mimoriadnych cielených kontrol zameraných na dodržiavanie hygienických požiadaviek kladených na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov v zmysle platných právnych predpisov, a to zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vykonali odborní pracovníci RÚVZ Čadca štátny zdravotný dozor v školských stravovacích zariadeniach pri základných a stredných školách okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov prichádzajúcich do styku s potravinami, kontrolu dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, kontrolu vysledovateľnosti pôvodu tovaru, vedenia evidencie, dodržiavania teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca, manipulácie so surovinami a pokrmami, skladovania surovín/ pokrmov, kontrolu používania surovín a pokrmov po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti, hygienickej úrovne podávania pokrmov, dodržania času podávania a teplôt hotových pokrmov.

Bolo skontrolovaných 9 zariadení školského stravovania, v ktorých boli zistené drobné nedostatky, najčastejšie v osobnej hygiene zamestnancov a v podmienkach skladovania a monitoringu teplôt skladovania. V jednom prípade bolo zistené zamrazovanie mäsa dodaného do zariadenia v čerstvom stave a používanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, kde bola zodpovednej osobe uložená pokuta vo výške 32 €.

Pri kontrolách boli odoberané vzorky podávaných jedál na laboratórnu analýzu energetickej a biologickej hodnoty - obsah bielkovín, tukov, sacharidov, kuchynskej soli, vápnika, horčíka, vitamínu C, vlákniny.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk