Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výsledky kontrol na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach

Publikované: 28. 02. 2014 10:00

Na základe dožiadania ÚVZ SR o vykonanie mimoriadnych cielených kontrol zameraných na dodržiavanie hygienických požiadaviek kladených na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov v zmysle platných právnych predpisov, a to zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vykonali odborní pracovníci RÚVZ Čadca štátny zdravotný dozor v školských stravovacích zariadeniach pri základných a stredných školách okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov prichádzajúcich do styku s potravinami, kontrolu dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, kontrolu vysledovateľnosti pôvodu tovaru, vedenia evidencie, dodržiavania teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca, manipulácie so surovinami a pokrmami, skladovania surovín/ pokrmov, kontrolu používania surovín a pokrmov po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti, hygienickej úrovne podávania pokrmov, dodržania času podávania a teplôt hotových pokrmov.

Bolo skontrolovaných 9 zariadení školského stravovania, v ktorých boli zistené drobné nedostatky, najčastejšie v osobnej hygiene zamestnancov a v podmienkach skladovania a monitoringu teplôt skladovania. V jednom prípade bolo zistené zamrazovanie mäsa dodaného do zariadenia v čerstvom stave a používanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, kde bola zodpovednej osobe uložená pokuta vo výške 32 €.

Pri kontrolách boli odoberané vzorky podávaných jedál na laboratórnu analýzu energetickej a biologickej hodnoty - obsah bielkovín, tukov, sacharidov, kuchynskej soli, vápnika, horčíka, vitamínu C, vlákniny.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk