Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výsledky kontrol na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v zariadeniach spoločného stravovania

Publikované: 12. 02. 2014 10:45

V dňoch od 15. 01. do 29.01.2014 boli zariadenia poskytujúce stravovacie služby a rýchle občerstvenie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto kontrolované pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci.

Mimoriadne cielené kontroly boli zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek kladených na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov v zmysle platných právnych predpisov, a to zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Odborní pracovníci RÚVZ Čadca sa prioritne zamerali na zariadenia pripravujúce a podávajúce denné obedové menu a na zariadenia, v ktorých boli zistené hygienické nedostatky pri predošlých kontrolách.

Kontrola bola sústredená na dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, prichádzajúcich do styku s potravinami/pokrmami, doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, pôvod tovaru – vysledovateľnosť, vedenie evidencie, dodržiavanie teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca, manipulácia so surovinami/polotovarmi/potravinami/pokrmami, skladovanie surovín/polotovarov/pokrmov, používanie surovín/polotovarov/potravín/ pokrmov po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti, hygienická úroveň podávania pokrmov v zariadeniach, dodržanie času podávania a teploty hotových pokrmov a pod.

Zo 40 kontrolovaných zariadení boli nedostatky zistené v 24 zariadeniach. Najčastejšie bolo zistené zamrazovanie mäsa dodaného do zariadenia v čerstvom stave, zamrazovanie hotových pokrmov, chýbajúce doklady o pôvode dodaných surovín a nepredložené doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov. Výsledkom kontrol bolo v prípade menej závažných nedostatkov uloženie opatrení na ich odstránenie, pri závažných hygienických nedostatkoch boli uložené pokuty v celkovej výške 1 360 €.

Pri kontrolách boli odoberané vzorky podávaných jedál na laboratórnu analýzu energetickej a biologickej hodnoty - obsah bielkovín, tukov, sacharidov, kuchynskej soli, vápnika, horčíka, vitamínu C, vlákniny. Výsledky budú slúžiť ako podklad k prehodnoteniu údajov v doteraz platných Odporúčaných výživových dávkach pre obyvateľov SR.

V porovnaní s výsledkami z predchádzajúcich kontrol možno konštatovať, že vo viacerých zariadeniach po uplatnení opatrení a uložení sankcií došlo k výraznému zlepšeniu hygienického štandardu.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk