Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výsledky kontrol z cieleného štátneho zdravotného dozoru na dodržiavanie zákona NR SR č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Publikované: 27. 02. 2014 11:00

V dňoch od 7.2.2014 do 17.2.2014, v zmysle usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre cielený výkon štátneho zdravotného dozoru na dodržiavanie zákona NR SR č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve, boli  odbornými pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci vykonané kontroly v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, pohrebných službách  a krematóriách v spádovom území okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Dozor bol zameraný na zariadenia, kde dochádza k zaobchádzaniu s ľudskými pozostatkami pred ich pochovaním s prihliadnutím na dodržiavanie ustanovení vyššie cit. zákona so zameraním na znenie §5 ods.2, písm. a) a na také činnosti, pri ktorých dochádza k priamemu nakladaniu s ľudskými pozostatkami.

V krátkom časovom úseku bolo celkovo vykonaných celkovo 22 kontrol: 1 v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, 11 v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom a 10 v prevádzkach pohrebných služieb, krematórium sa v spádom území regiónu Kysúc nenachádza.

U kontrolovaných subjektov nebolo zistené porušenie platnej legislatívy a nebolo potrebné uplatniť sankčné opatrenia

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk