Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Vysoká škola ekonómie a manažmentu - Sme tu už viac ako 10 rokov

Publikované: 15. 03. 2016 09:00

Vysoké školy predstavujú v každej krajine inštitúcie, v ktorých je sústredená najvyššia forma vzdelávania, vedy, výskumu a od ich kvality priamo závisí ďalší rozvoj spoločnosti. V duchu tejto filozofie si zakladatelia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave predsavzali vybudovať na Slovensku takú vysokoškolskú inštitúciu, ktorá bude svojou vzdelávacou a vedecko-výskumnou činnosťou prispievať ku skvalitneniu správy vecí verejných a k zlepšovaniu kvality života a podnikania v regiónoch Slovenska. Predstavy zakladateľov súkromnej vysokej školy nadobudli definitívnu podobu, keď vláda SR udelila škole štátny súhlas svojím uznesením č. 216 zo dňa 10. marca 2004.

VŠEMvs počas svojej krátkej existencie získala práva udeľovať akademické tituly bakalár (Bc.), magister (Mgr.), (PhDr.)doktor filozofie v študijnom programe Verejná správa v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj a tiež v študijnom programe Malé a stredné podnikanie v regiónoch v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Atraktivitu študijných programov, vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu podporenú modernou budovou a špičkovými informačnými technológiami potvrdzuje trvale vysoký záujem uchádzačov o štúdium i počet úspešných absolventov.Dôležitým krokom, ktorý VŠEMvs urobila bolo zriadenie Informačno-konzultačného strediska v okresnom meste Čadca v spolupráci s Mestom Čadca. VŠEMvs vytvorila podmienky pre štúdium mladým ľuďom a študentom stredných škôl nielen regiónu Kysuce, ale aj široké okolie iných okresov a študentov z ČR,ktorí sú študentami VŠEMvs Bratislava ,ale využívajú možnosť konzultácií vybraných predmetov v IKS Čadca, ktoré je zriadené v priestoroch ZŠ J.A.Komenského. Ďakujeme bývalým primátorom a súčasnému primátorovi Ing. Milanovi Gurovi za veľmi dobrú spoluprácu pri vytváraní ďalších možnosti vysokoškolského štúdia pre študentov nášho regiónu Kysúc a širokého okolia pre štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava, IKS Čadca. VŠEMvs je úspešnou tak vo vedecko-výskumnej činnosti, ako aj v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Výsledky výskumných projektov sú publikované vo vlastných vedeckých časopisoch. Vysoká škola je zapojená do programu podpory mobility študentov i pedagógov, v ktorej sa využíva bilaterálna medzinárodná spolupráca s partnerskými vysokými školami a program Európskej únie ERASMUS a od roku 2014 aj ERASMUS PLUS.

Jedným z faktorov kvality vysokej školy je starostlivosť o študenta v oblasti telesnej kultúry. Katedra športu a voľnočasových aktivít pôsobí na VŠEMvs od jej vzniku a zatraktívňuje štúdium a vzdelávanie ponukou športových aktivít a organizáciou športových podujatí, čím vytvára podmienky pre reprezentáciu vysokej školy nielen z radov študentov, ale aj pedagógov, ktorí sa  aktívne zúčastňujú na viacerých verejných športových podujatiach regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu.

Cieľom VŠEMvs do ďalších rokov  je posilniť internacionalizáciu vzdelávania zavádzaním spoločných študijných programov s renomovanými univerzitami v Európe v anglickom jazyku.

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk