Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výzva pre domácnosti na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie

Publikované: 03. 08. 2011 15:30

Ministerstvo hospodárstva SR dňom 1. augusta 2011 vyhlasuje pre všetky domácnosti na Slovensku výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do konca novembra 2011 Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA).

Dotácie sú určené výhradne na podporu zavádzania kotlov na biomasu a slnečných kolektorov pre domácnosti. Dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy môže predstavovať najviac 8 m² a výška dotácie ostáva nezmenená a predstavuje 200 € na 1 m². Celkovo tak žiadatelia môžu získať maximálne 1600,-€ na slnečné kolektory. V prípade bytových domov je dotácia 100 € na 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov, pričom najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt.

Výšku dotácie určenej na využívanie biomasy možno poskytnúť maximálne do výšky 30 % z kúpnej ceny jedného kotla, nainštalovaného v rodinnom dome žiadateľa, najviac však do výšky 1000,- €.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk