Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Začiatok nového školského roka 2011/2012

Publikované: 05. 09. 2011 13:27

Dňa 5. septembra 2011 všetci žiaci, študenti i pedagógovia slávnostne privítali začiatok nového školského roka 2011/2012. V našom meste po prvýkrát prekročilo brány základných škôl aj 242 prváčikov, čo je o jedného žiaka viac ako v minulom školskom roku. Mesto Čadca je zriaďovateľom celkovo šiestich základných škôl, z ktorých je päť plnoorganizovaných a jedna základná škola s ročníkmi 1.- 4.

V školskom roku 2011/2012 zasadne do školských lavíc 2176 žiakov, ktorí budú začlenení do 110 tried, pričom priemerná naplnenosť žiakov v triede bude 19,78. V porovnaní so školským rokom 2010/2011 je o 33 žiakov menej a o tri triedy menej. Priemerná naplnenosť v triede sa zvýšila o 0,24 %. Počet žiakov sa najviac zvýši v školskom roku 2011/2012 o 13 na ZŠ Čadca – Rázusova a najviac sa zníži o 19 na ZŠ s MŠ Čadca – Podzávoz. Najvyššia naplnenosť žiakov v triede 20,50 bude na ZŠ Čadca – M. R. Štefánika a najnižšia naplnenosť 15,55 žiakov v triede bude na ZŠ s MŠ Čadca – Horelica.

Čo sa týka školských klubov, počet navštevujúcich sa znížil o 22 detí, počet oddelení sa znížil o dve a zvýšila sa priemerná naplnenosť v školských kluboch detí na 24 detí.

Inštitucionálna predškolská výchova pre detí od dvoch do šiesticj rokov sa realizuje v materských školách, ktorých je na na území mesta Čadca sedem. V tomto školskom roku nastúpi 712 detí do sesť rokov, ktoré sú rozdelené do 32 tried s celodennou starostlivosťou a dvoch tried s poldennou prevádzkou. V porovnaní so školským rokom 2010/2011 je to o 25 detí viac.

Umeleckú výchovu a vzdelávanie zabezpečujú dve základné umelecké školy v meste, ktoré bude navštevovať 1328 žiakov. Počet žiakov v týchto školách sa zvýši v porovnaní s minulým rokom o 59.

Centrum voľného času, ktoré je na území mesta Čadca v školskom roku 2011/2012 počíta s 3615 členmi záujmových útvarov, čo je o 641 členov záujmových útvarov menej.

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu sú potrebné i vhodné materiálno-technické podmienky škôl a školských zariadení. Mesto Čadca, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta má záujem na zlepšovaní materiálnych a technických podmienok škôl, zlepšenie estetickej i hygienickej stránky objektov škôl. Mesto má aj školskom roku 2011/2012 eminentný záujem rozvíjať a zveľaďovať školy a školské zariadenie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a získavať mimorozpočtové zdroje na ich rekonštrukciu a rozvoj.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk