Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Základná umelecká škola na ul. Milana Rastislava Štefánika v Čadci oslavuje 25. Výročie

Publikované: 25. 11. 2015 10:30

V tomto školskom roku ZUŠ na ul. M.R. Štefánika, ktorej riaditeľkou je Mgr. Dagmar Šamajová, oslavuje 25. výročie.

Vtedy ešte II. ZUŠ v Čadci vznikla 1. septembra 1990 rozdelením pôvodnej Ľudovej školy umenia na dva samostatné subjekty. Zakladajúcimi členmi pedagogického zboru bolo 17  interných učiteľov: Zlatica Musálková- klavír, Eva Ďurčanová- husle, Mária Dikošová- hudobná náuka- akordeón, Anna Kopásková- klavír, Eva Cvachová- klavír, Jana Samáková- klavír, Mária Kunáková- husle, Terézia Švaňová – spev, Daniela Poništová- spev, Ivona Adamčíková- Greňo- spev, Drahomíra Turská- klarinet, Engelbert König- flauta, Petr Heczko- gitara, Daniela Cyprichová- výtvarný odbor, Eva Gramerová- výtvarný odbor, Henrieta Hančinová- tanečný odbor, Zuzana Kubíniová- tanečný odbor.

V súčasnosti ZUŠ na Ul. M.R. Štefánika 2007 je plne organizovaná škola, v ktorej pracujú všetky odbory – hudobný , výtvarný , tanečný a  literárno – dramatický  zameraný  na masmediálnu komunikáciu. Poskytujeme umelecké vzdelávanie v jednotlivých študijných odboroch , pripravujeme žiakov na štúdium  na SŠ   a VŠ umeleckého a umelecko- pedagogického zamerania. Školu navštevuje 725 žiakov.

Na škole vyučujú: Ferdinand Blahuta,DiS.art– zástupca riaditeľky školy, Mgr. Slavomíra Filová – zástupca riaditeľky školy, Mgr. Viliam Cabuk, DiS.art, Mgr. Barbora Cyprichová ,Mgr. Mária Dikošová ,PaedDr. Miloslava Ďurníková ,Mgr. Ivona Greňo, DiS.art ,Bc. Jozef Harvan, DiS.art ,Mgr. Petr Heczko, Ph.D. ,Mária Kozová ,Mária Kunáková ,Katarína Lučanová ,Peter Mestický , Anton Pohančeník ,Mgr. Viera Strýčková ,Mgr. Irina Školníková,Terézia Švaňová,DiS.art ,Kristína Urbánková ,Mgr. Iveta Vašková ,Magdaléna Zagrapanová.

V piatok 20.novembra 2015 sa konal v koncertnej sále umeleckej školy slávnostný koncert pri príležitosti 25.výročia založenia školy. Na tento večer pedagógovia ZUŠ a ich žiaci sa starostlivo pripravili. Hostí vítali zvuky harfy a husle,  mali možnosť sa oboznámiť s činnosťou školy prostredníctvom bulletinu k 25. výročiu, foto-video prezentácie, nechýbala ani výstava výtvarných prác žiakov. V úvode koncertu všetkých hostí privítala pani riaditeľka Dagmar Šamajová.  Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Milan Gura, ktorý vyzdvihol záslužnú prácu pedagógov s mladými talentami a poprial im veľa úspechov v ich ďalšej pedagogicko –umeleckej činnosti. Počas koncertu sa predstavili absolventi školy, ktorí pokračujú v umeleckej dráhe,  a práve základná umelecká škola podchytila a rozvila ich talenty. Svoje umelecké  výkony predviedli Gabriela Hadidová,  Denisa Klieštiková, Miriam Neveďalová, Miroslav Mačuha, David Harant, Kristína Ďuranová, Ján Belko, Michal Vasil a  Kristián Gašpar.   V závere zaznela vokálno-inštrumentálna  skladba ,,Amigos para siempre“ E.L. Webbera v podaní všetkých pedagógov školy. Skladbu upravil  a dirigoval   Tomáš Vrškový, taktiež absolvent školy. Koncert sa niesol v duchu umenia a krásnej melódie tónov. Veď,  ako povedal  Pablo Picasso , že umenie stiera  zo života prach každodennosti. Veríme , že aj slávnostný koncert  vniesol do duší všetkých prítomných krásne pocity, radosť z hudby a zotrel prach každodenných starostí.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk