Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zatoč s nudou a pridaj sa k nám...

Publikované: 17. 09. 2013 08:45

Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Nadácie pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom v novom školskom roku 2013/2014  odštartovala  preventívny projekt  pod názvom  „Primar  CLUB – Mládež proti kriminalite“.

Cieľom projektu je rozvíjať zručnosti detí zvládať nástrahy svojho veku bez rizikového správania, formovanie osobnosti k zdravému životnému štýlu, vzájomná spolupráca detí zo samosprávou, učiteľmi a rodičmi.  Ďalším čiastkovým cieľom je systematická práca s deťmi zapojením ich do preventívnych aktivít v našom meste , zapojenie do  klubu pod názvom " Primar club- Mládež proti kriminalite", v ktorom na pravidelných mesačných stretnutiach budeme spoločne tvoriť a pripravovať rovesnícke preventívne projekty, informačné a osvetové kampane zamerané na prevenciu negatívnych javov detí a mládeže v našom meste.

Projekt začal informačným seminárom „nalieváreň“ pre 25 detí , ktoré doporučili priamo koordinátori prevencie  na školách v našom meste.  Vzdelávanie bolo zamerané na  posilňovanie komunikačných spôsobilostí s cieľom nasmerovať a získavať žiakov k preferovaniu konštruktívneho riešenia problémov a konfliktov, aktivity zamerané na podporu spolupráce s políciou ako i so samosprávou, participáciu a motiváciu k ďalšiemu pôsobeniu v Primar clube-Mládež proti kriminalite a pod.

Do projektu sa môžu zapojiť aj ďalšie deti a mládež. Všetky informácie nájdete na www.policia.mestocadca.sk

srž.Mgr.Marcela Voreková
Odd.prevencie  MsP Čadca

Ilustračné foto

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk