Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zážitkové neformálne vzdelávanie v prevencii drogových závislostí pre víťazov internetovej súťaže mesta Čadca

Publikované: 09. 04. 2013 09:00

Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“ pripravila súťaže pre žiakov 5. až 7. ročníkov všetkých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Cieľom súťaží bolo zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí so zameraním najmä na legálne drogy – alkohol a cigarety, posilňovať hodnotový systém detí a mládeže ako i pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja. Hlavné ceny pre víťazov bol vzdelávací pobyt na zážitkové vzdelávanie v prevencii drogových závislostí ako i vecné ceny.

Zážitkové neformálne vzdelávanie prebiehalo v prekrásnom zariadení Kriváň v Korni, kde si deti rozvíjali svoje sociálne kompetencie. Zamerali sme sa najmä na podporu vytvárania zdravých vzťahov mimo rodiny, rozvoj schopností čeliť sociálnym tlakom, predovšetkým zo strany médií, ale aj pod vplyvom rôznych vrstovníckych partií, k rozvoju zručnosti rozhodovať sa, efektívne riešiť konflikty a pod. Tvorivé workshopy boli nasmerované najmä na predchádzanie drogových závislostí, oboznamovanie s novodobými závislosťami, ako je gambling, závislosť na internete, shopoholizmis a pod. To všetko bolo spojené s posilňovaním zodpovednosti za vlastné správanie. Lektormi odborných tém boli mjr. Mgr.František Linet a srž. Mgr. MarcelaVoreková z Mestskej polície Čadca, mjr.Mgr. Janka Zlochová z Policajného zboru SR a Volker Sospeter- špeciálny pedagóg z Kene. Na vzdelávaní zažili aj ukážky psovodov z oddelenia služobnej kynológie PZ SR- Čadca, zahrali si bowling, stolný tenis ako i biliard.

Účastníci súťaže

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk