Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zberný dvor nie je smetisko

Publikované: 08. 06. 2017 15:00

Čadčania si zberný dvor veľmi obľúbili. So zvýšeným záujmom však prichádzajú aj nechcené komplikácie s inak dobrým úmyslom zo strany občanov. V poslednom období nastali situácie, ktoré skomplikovali situáciu ako prevádzkovateľovi zberného dvora tak aj občanom. Tí prichádzajú odovzdať na dvor aj odpad, ktorý patrí do bežnej nádoby zmesového komunálneho odpadu. Najčastejšie ide o staré gumáky, nevyužiteľné opotrebované šatstvo a obuv, smeti, záclony, závesy, keramiku, znečistené obaly z výrobkov, biologický nerozložiteľný odpad a pod.

Dobrý úmysel sa tak míňa účinku a mestu tým vznikajú nadbytočné náklady v podobe nadbytočného dotrieďovania a následného vývozu na skládku. Mesto Čadca preto upozorňuje občanov, že podľa zákona o odpadoch do zberného dvora je možné odovzdať oddelené zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy), kompletné elektroodpady z domácnosti, použité batérie a akumulátory, lieky, jedlé oleje a tuky, čisté šatstvo a textil, drevo, objemný odpad a drobný stavebný odpad za poplatok 0,015 €/kg. Po novelizácii zákona o odpadoch od 1.5.2017 môže občan odovzdať na zberný dvor aj pneumatiky.

Odpad treba priniesť vytriedený

V praxi sa často stáva, že občan prinesie na dvor rôzne druhy odpadu zmiešané v jednom vreci. Povinnosťou každého je priniesť vytriedené jednotlivé zložky odpadu. Nie je prípustné, aby občan priniesol napr. zmiešané rozbité sklo so smeťami. Takýto znehodnotený materiál nie je možné ďalej ponúknuť na využitie a musí ísť na skládku odpadov.

Okná nie sú veľkoobjemový odpad

Ďalšia oblasť, kde je potrebné uviesť veci na pravú mieru je odovzdávanie starých okien. Tie sa klasifikujú ako stavený odpad, za ktorý sa platí poplatok. Nastávajú tu však 2 situácie. Ak ich vymení firma, tá je povinná ich podľa zákona odovzdať na skládku odpadov, alebo  do spaľovne. Na zberný dvor ich môže občan odovzdať len v prípade, že si ich vymení sám, ale takýchto prípadov je veľmi málo.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk