Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Publikované: 01. 04. 2011 12:52

Po vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILe) v rámci európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, uskutočnené v domácnostiach (EU SILC 2005 až 2010). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie, čo umožňuje nielen medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie, ale i analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2011 vybraných viac ako 300 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených takmer 6000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2011.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon Č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vážený pán primátor, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. K úspešnej realizácii tohto projektu môžete aj Vy prispieť vhodnou formou šírenia tejto informácie pre obyvateľov Vášho mesta a poskytnutím pomoci našim opytovateľom.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

Ing. Oľga Chovanová
rladiteľka Pracoviska ŠÚ SR v Žiline

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk