Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zneužívanie alkoholických nápojov osobami maloletými do 15 rokov ako aj osobami mladistvými od 15 do 18 rokov v roku 2013

Publikované: 17. 02. 2014 08:00

Za obdobie roku 2013 bolo zadokumentovaných 17 prípadov požitia alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Oproti roku 2012 to predstavuje pokles o 26 prípadov, čo je pozitívna zmena. V jednom prípade došlo k požitiu alkoholických nápojov osobou mladšou ako 15 rokov, teda osobou maloletou. Hodnota zisteného alkoholu v dychu vykonaná orientačnou skúškou sa pohybovala v rozmedzí od 0,22 mg/l po 0,95 mg/l. V dvoch prípadoch bola intenzita požitia alkoholických nápojov taká, že k osobám musela byť privolaná rýchla zdravotná pomoc a osoby museli byť následne hospitalizované v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. V oboch prípadoch išlo o dievčatá vo veku blízko veku maloletého, v oboch prípadoch v posledný deň školského vyučovania pred letnými prázdninami. Z celkového počtu bolo 10 dievčat a 7 chlapcov.

Z doterajších poznatkov môžeme konštatovať, že sa darí potláčať podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov v reštauračných, pohostinských a zábavných podnikoch zo strany personálu. Naopak sa vo zvýšenej miere darí zachytávať podávanie alkoholických nápojov známymi a kamarátmi. I počas celého obdobia roku 2013 sme sa zamerali na predchádzanie požívania alkoholických nápojov pri supermarketoch. Prichádzajúca mládež z okolitých miest a obcí svoje prvé kroky smeruje práve do týchto prevádzok, kde plnoletý nakúpi alkohol a tento následne požívajú v okolí týchto zariadení.

Ďalšiu kategóriu deliktov, ktoré môžeme zaradiť do tejto kategórie priestupkov, tvoria priestupky za porušenie ustanovení zák. č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. V prevažnej miere išlo  o priestupky, ku ktorým došlo porušením zákazu fajčiť na zastávkach MHD resp. SAD.  Pozornosť bola venovaná aj fajčeniu v okolí resp. v areáli cintorína na Ul. 17. Novembra, ako aj v okolí Kysuckej knižnice a to hlavne v čase medzi 07:00 hod. do 08:00 hod., teda v čase prichádzania študentov do škôl, ako aj v čase veľkých prestávok medzi 10:30 hod. a 11:30 hod. Žiaľ, hlavne v ranných hodinách nie je veľký priestor na elimináciu takéhoto javu, nakoľko činnosť hliadok polície je prioritne orientovaná na zabezpečenie bezpečnosti detí pri prechádzaní cez cestu I/11 na Podzávoze, Horelici a U Kadluba, a teda dochádza ku kolízii medzi týmito činnosťami.

mjr. Mgr. FrantišekLinet
náčelník

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk