Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zneužívanie alkoholických nápojov osobami maloletými do 15 rokov ako aj osobami mladistvými od 15 do 18 rokov v roku 2013

Publikované: 17. 02. 2014 08:00

Za obdobie roku 2013 bolo zadokumentovaných 17 prípadov požitia alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Oproti roku 2012 to predstavuje pokles o 26 prípadov, čo je pozitívna zmena. V jednom prípade došlo k požitiu alkoholických nápojov osobou mladšou ako 15 rokov, teda osobou maloletou. Hodnota zisteného alkoholu v dychu vykonaná orientačnou skúškou sa pohybovala v rozmedzí od 0,22 mg/l po 0,95 mg/l. V dvoch prípadoch bola intenzita požitia alkoholických nápojov taká, že k osobám musela byť privolaná rýchla zdravotná pomoc a osoby museli byť následne hospitalizované v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. V oboch prípadoch išlo o dievčatá vo veku blízko veku maloletého, v oboch prípadoch v posledný deň školského vyučovania pred letnými prázdninami. Z celkového počtu bolo 10 dievčat a 7 chlapcov.

Z doterajších poznatkov môžeme konštatovať, že sa darí potláčať podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov v reštauračných, pohostinských a zábavných podnikoch zo strany personálu. Naopak sa vo zvýšenej miere darí zachytávať podávanie alkoholických nápojov známymi a kamarátmi. I počas celého obdobia roku 2013 sme sa zamerali na predchádzanie požívania alkoholických nápojov pri supermarketoch. Prichádzajúca mládež z okolitých miest a obcí svoje prvé kroky smeruje práve do týchto prevádzok, kde plnoletý nakúpi alkohol a tento následne požívajú v okolí týchto zariadení.

Ďalšiu kategóriu deliktov, ktoré môžeme zaradiť do tejto kategórie priestupkov, tvoria priestupky za porušenie ustanovení zák. č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. V prevažnej miere išlo  o priestupky, ku ktorým došlo porušením zákazu fajčiť na zastávkach MHD resp. SAD.  Pozornosť bola venovaná aj fajčeniu v okolí resp. v areáli cintorína na Ul. 17. Novembra, ako aj v okolí Kysuckej knižnice a to hlavne v čase medzi 07:00 hod. do 08:00 hod., teda v čase prichádzania študentov do škôl, ako aj v čase veľkých prestávok medzi 10:30 hod. a 11:30 hod. Žiaľ, hlavne v ranných hodinách nie je veľký priestor na elimináciu takéhoto javu, nakoľko činnosť hliadok polície je prioritne orientovaná na zabezpečenie bezpečnosti detí pri prechádzaní cez cestu I/11 na Podzávoze, Horelici a U Kadluba, a teda dochádza ku kolízii medzi týmito činnosťami.

mjr. Mgr. FrantišekLinet
náčelník

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk