Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Čadci - 15. decembra 2011

Publikované: 19. 12. 2011 10:20

Vo štvrtok  15. decembra 2011 rokovali na pôde MsÚ v Čadci poslanci na poslednom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. Po schválení procedurálnych náležitostí pristúpili k jednotlivým bodom rokovania, z ktorých vyberáme:

Rozpočet Mesta Čadca na roky 2012-2014 v krízovom režime

Poslanci schválili rozpočet Mesta Čadca, ktorý je v krízovom režime z dôvodu nižšieho plnenia podielových daní, nízkeho plnenia poplatkov za TKO a z dôvodu finančných splátok, ktoré boli posunuté z minulého volebného obdobia do terajšieho volebného obdobia. Ide o splátky za odkúpenie pozemkov pri športovej hale od firmy SEVAK vo výške 292.920 € a úverové splátky mesačne vo výške 10.800 €, za výstavbu mestských nájomných bytov, ktoré sa začali splácať až v máji 2011, hoci úver 1.818.369 € bol vyčerpaný ešte v roku 2010. V nadväznosti na rozpočet Mesta Čadca schválili poslanci i rozpočty mestských príspevkových organizácií - MPS Čadca, KIC Čadca, DOMBYT Čadca.

Cena za prenájom športovej haly Pratex bude nižšia

Poslanci MZ Mesta Čadca schválili s účinnosťou od 1. januára 2012 cenu za prenájom športovej haly Pratex na ul. A. Hlinku v jednotnej výške 30 € za jednu hodinu. Zníženie predstavuje mínus 12 € v zimnom období a mínus 5 € v letnom období. Rovnako Mesto Čadca vyšlo v ústrety športovým klubom pôsobiacim v našom meste, ktoré budú môcť halu Pratex využívať zdarma!

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a informatívny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov

Poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP s názvom „Úprava a revitalizácia vodného toku Čadečanka“ s celkovými oprávnenými výdavkami na projekt vo výške 1. 337. 300 € a mikroprojekt s názvom „Srdečné pozdravy od priateľov“. Poslanci MZ Mesta Čadca ďalej vzali na vedomie informatívny prehľad o stave žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov k 25.11.2011.

Čadčianske mestské zastupiteľstvo nezaťažilo obyvateľov ako iné mestá

Poplatky za TKO, daň za psa, poplatky za parkovacie miesta na sídliskách a pre vozidlá taxi služby sa nezvýšili, poslanci vyšli v ústrety občanom a na základe procedurálnych a pozmeňovacích návrhov (Mgr. E. Gábriša, Ing. F. Prívaru, JUDr. J. Pajera, Mgr. M. Duraja) zvýšenie neschválili. Pre porovnanie pripomíname, že v iných mestách sa tak stalo.

Zvyšovanie dane z nehnuteľnosti pocítia obyvatelia mesta Čadca len minimálne

Jediné schválené zvýšenie predstavuje daň z nehnuteľnosti, daň za nevýherné hracie prístroje (sadzba dane sa zvýšila z 200 € na 250€ za jeden kalendárny rok) a daň za užívanie verejného priestranstva.

Občania sa nemusia obávať o drastické zvyšovanie a nemali by podliehať šírenej panike. Uvádzame príklad nárastu dane z nehnuteľnosti: Pre rodinu, ktorá býva v byte s rozlohou 65 m2 a vlastní pozemok k bytu o rozlohe 12 m2, daň z nehnuteľnosti vzrastie z 9,863 € na 16,44 € za jeden kalendárny rok. Toto zvýšenie predstavuje rozdiel 6,58 €.

Rodina, ktorá býva v dome s rozlohou 100 m2 s pozemkom s rozlohou 500 m2 , zaplatí o 13,30 € viac za jeden kalendárny rok, to znamená, daň z nehnuteľnosti v tomto prípade vzrastie z 28, 947 € na 42,25 €.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk