Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zomrel čestný občan Čadce – nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec

Publikované: 27. 10. 2015 11:00

V sobotu 24. októbra 2015 vo veku 91 rokov spomedzi nás navždy odišiel vzácny človek, nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chrizostom Korec, ktorý bol aj čestným občanom nášho mesta. Čestné občianstvo mesta Čadca mu bolo udelené 8. novembra 1998 pri príležitosti vysviacky kostola sv. Jozefa robotníka v Čadci na Kýčerke ako ocenenie jeho celoživotného diela, za jeho vrúcny vzťah k mestu Čadca a výrazný podiel pri zriadení Domu Misionárok lásky matky Terezy v Čadci.

Primátor Milan Gura a vedenie Mesta Čadca vyjadrujú v mene svojom i v mene občanov Čadce hlbokú sústrasť a spoluúčasť nad jeho odchodom.

S kardinálom Jánom Chryzostom Korcom sa veriaci rozlúčia v sobotu 31. októbra o 11.00 hod. v Katedrálnej Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Svätej omši bude predsedať krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz. Následne telesné pozostatky pochovajú v dolnej lodi Katedrály - Baziliky sv. Emeráma, kde ich deň predtým a v deň pohrebu aj verejne vystavia.

Životopis

Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. Dňa 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kam chodil ako externý študent. Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Brne. Potom odišiel do Trnavy, kde pomáhal v redakcii Posla a študoval štvorročnú teológiu.

Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol spolu s rehoľnými spolubratmi internovaný od 14. apríla 1950 v Jasove, neskôr v Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku. Odtiaľto bol donútený odísť do civilného života. V tom istom roku, 1. októbra 1950, ho tajne vysvätili v Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov, bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne vysvätený za biskupa otcom biskupom Pavlom Hnilicom. Konsekrácia sa uskutočnila na základe rozsiahlych fakúlt Svätého Otca Pia XII. pre naše krajiny. Podľa TK KBS 8. júla 1969 prijal nitrianskeho emeritného biskupa na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý na údiv mnohých odovzdal biskupovi Korcovi svoje biskupské insígnie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany štátu na pastoráciu, a preto pokračoval v práci ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke. I v tejto situácii nezostal nečinný. Kontakt s mladými ľuďmi, apoštolát v rôznej forme, ale i bohatá literárna činnosť mu vyplnili každú voľnú chvíľu.

Vo svojich dielach sa javí ako teológ, filozof, historik, etik a sociológ. V širokej palete jeho diel sa objavujú práce ako aktuálne diskusie s prírodnými vedami, ktoré často prekračujú svoju vedeckú kompetenciu a prispievajú k dezinformácii v základných životných otázkach. Ako veľký znalec ľudskej duše sa zamýšľal nad pôvodom človeka a jeho životnou cestou. Súčasne tvoril aktuálne práce, týkajúce sa problémov náboženského života a Katolíckej cirkvi na Slovensku. V množstve asi šesťdesiatich diel pomerne veľkého rozsahu má popredné miesto duchovná literatúra.

Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života. Dňa 7. januára 1990 sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Významným okamihom jeho života sa stal 6. február 1990, keď na výslovnú žiadosť Svätého Otca Jána Pavla II. bol vymenovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa. Kánonicky správu diecézy prevzal 22. februára 1990 a požehnane ju spravoval do 16. júla 2005. Dňa 28. júna 1991 ho v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála. Menovanie bolo ohlásené na všeobecnej audiencii 29. mája 1991. Ján Chryzostom kardinál Korec bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia.

Zdroj: SITA, TASR

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk