Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pilotný projekt MŠVVaŠ SR – Športové poukazy

Publikované: 05. 04. 2012 14:14

Základná škola Čadca, Rázusova ulica je jednou zo 16 vybraných základných škôl na Slovensku, ktorá   realizuje  testovanie pilotného projektu - Športové poukazy, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v období od februára do júna 2012.

Cieľom projektu je

  • rozpohybovať  deti a mládež tak, aby pohyb bol najlepšou prevenciou pred civilizačnými chorobami, nakoľko pre súčasný stav spoločnosti je charakteristický nezdravý životný štýl, čo prináša rad závažných problémov už od detského veku
  • overiť možnosť zvýšenia motivácie žiakov na to, aby sa prihlásili a aktívne navštevovali krúžky pohybových aktivít v popoludňajších hodinách v školách a v športových kluboch

Každý žiak školy dostal ŠPORTOVÝ POUKAZ s ponukou športových aktivít, do ktorých sa mohol prihlásiť v škole, alebo mimo školy - v športových kluboch v meste.

Hodnota športového poukazu je 50,- EUR, ktoré organizátor použije na organizáciu pohybových aktivít.

Z ponukového menu krúžkov o ktoré prejavilo 499 žiakov záujem sa  otvorilo celkom 22 športových krúžkov/ futbal, stolný tenis, basketbal, vybíjaná, badminton, plávanie, turistika, športové a pohybové hry na 1. stupni , štafetové hry, gymnastika, loptové hry.../ a  10  športových aktivít v športových kluboch v meste, ktoré deťom poskytli možnosť športového vyžitia/ plávanie, tenis, stolný tenis, futbal, volejbal, hokejbal.../

Celkové finančné prostriedky na športové poukazy predstavujú  25 380 € a sú viazané na  mzdy vedúcich krúžkov, trénerov, nákup pomôcok a režijne náklady v pomere stanovenom ministerstvom.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk