Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Úspešná cezhraničná spolupráca ZŠ Čadca - Rázusova

Publikované: 12. 04. 2011 15:14

Program cezhraničnej spolupráce

Občianske združenie pre voľný čas v Ostrave a Základná škola Rázusova z Čadce zrealizovali v dvoch etapách - zimných obdobiach v rokoch 2009 - 2011 rozšírený spoločný projekt "III. Eurokurzy lyžovania a snowboardingu v Moravskoslezských a Kysuckých Beskydách "so schválenou finančnou dotáciou z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika na vytváranie jedinečných podmienok pre napĺňanie programu pre rozvoj voľnočasových aktivít školskej mládeže v Ostrave i Čadci.

Lyžovanie a v posledných rokoch aj snowboarding patrí medzi atraktívne športové zimné disciplíny u školskej mládeže.
Doba, keď deti a mládež nadväzovali priateľstvo na ihriskách prostredníctvom športových aktivít, je už vzácnosťou. Moderné deti a mládež sa pohodlne usadí za obrazovky svojich počítačov a nadväzujú priateľstvá jediným kliknutím. O nepriaznivých následkoch štandardov dnešnej doby nie je pochýb. Zvlášť pre mladých ľudí, ktorí sú formovaní životným štýlom svojich rovesníkov, je ťažké zo zabehnutých koľají vybočiť. Týmto sa dostávame do bludného kruhu, ktorý začína vysedávaním pri počítači, nezáujmom o športové aktivity, pokračujúc obezitou, stratou osobných kontaktov s ľuďmi, končiac celkovým nezdravým životným štýlom. Preto je dôležité už v detstve či mladosti osloviť športovými aktivitami a možnosťami aktívnejšie stráveného voľného času. V projekte sme si dali za cieľ otvoriť obzory deťom a mladistvým a prispieť tak k rozšíreniu záujmu o šport a voľno-časové aktivity, ktoré sú často zastreté. Dali sme možnosť aktívnej účasti aj deťom, ktoré nevlastnia lyžiarske ani snowboardové vybavenie. Súčasťou projektu bola aj teoretická príprava zahŕňajúca oboznámenie s technikou lyžovania a snowboardingu, školenia o bezpečnosti, prednášky horskej služby a praktická výučba prostredníctvom jednodňových a týždňových kurzov v SKI areáloch Moravskoslezských a Kysuckých Beskýd.

Kurzy v I. a II. etape boli realizované v SKI areáloch na Bílej, v Mostoch u Jablunkova a na Veľkej Rači. Deti oboch partnerov sa mali možnosť spoznávať pri praktickej výučbe a športových súťažiach v zjazde na lyžiach a snowboarde ako aj pri kultúrno-spoločenských podujatiach. Projekt podporil rozvoj partnerskej spolupráce i v ďalších oblastiach, najmä v poznávaní tradícií a turistických atraktivít u oboch prihraničných partnerov.
V rámci celého projektu bolo zrealizovaných vedúcim partnerom projektu – Občianskym združením pre voľný čas v Ostrave 13 týždenných a 21 jednodňových kurzov a hlavným cezhraničným partnerom – ZŠ Čadca - Rázusova 4 týždenné a 18 jednodňových kurzov. Z našej školy sa na projekte zúčastnilo 250 detí a 8 učiteľov.
Celkový schválený finančný príspevok na projekt predstavoval sumu 321 356 Eur, z toho 79,4%, t.j. 255 298 Eur bolo spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie, 12,3%, t.j. 39 487 Eur je zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej a Českej republiky a 8,3%, t.j. 5 565 Eur z vlastných zdrojov oboch partnerov projektu.

Úspešná realizácia celého projektu by nebola možná bez spoluúčasti partnerských škôl z Ostravy a pomoci pedagogických pracovníkov pri zabezpečovaní aktivít projektu, či od sponzorských príspevkov od rodičovského združenia pri ZŠ Čadca - Rázusova. 
Na českej aj slovenskej strane patrí organizovanie lyžiarskych kurzov medzi tradičné nepovinnú školskú aktivitu, z ktorej si deti odnášajú do života nielen zdokonalenie svojich športových zručností, ale aj neopakovateľné zážitky spojené s poznávaním rekreačného zimného športovania. Projekty eurokurzov si získali u detí veľkú obľubu a záujem o spoluprácu s ďalšími školami u oboch cezhraničných partnerov stúpa. Preto možné pokračovanie projektu v inovovanej podobe je predmetom rokovaní oboch partnerov v rámci udržania a rozvíjania prospešnej spolupráce medzi deťmi oboch cezhraničných partnerov.

PaedDr. Slavomír Gonek
zástupca riaditeľky školy

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk