Presunúť na hlavný obsah

Čadca príjme od štátu kompenzáciu na pokrytie strát v čase pandémie

Novinky

Rovnako ako aj mnohé domácnosti aj mestá a obce sa musia vysporiadať so stratou financií, ktorá mení ich rozpočty na tento rok. Keďže štát vybral menej na daniach z príjmu fyzických osôb, menej financií prerozdelil samosprávam vo forme podielových daní. Samosprávy tak prišli o značnú časť svojich kľúčových príjmov. Zo strany štátu teraz prichádza pre samosprávy kompenzácia výpadkov príjmov v dôsledku pandémie, a tak poslanci mestského zastupiteľstva v Čadci rokovali vo štvrtok 8.10.2020 o prijatí návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR.

Ing. Milan Gura: „Vláda ponúka samosprávam mechanizmus pomoci formou bezúročnej pôžičky, pričom stanovila dva limity – maximálnu možnú výšku finančnej pomoci a rovnako aj časový rámec jej čerpania. Suma 563 tis eur sa rovná sume, o ktorú podľa prognózy ministerstva prišlo mesto v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Chcem poďakovať poslancom, ktorí podporili tento návrh. Som si vedomý, že nehovoríme o žiadnom dare pre mesto, ale o úvere aj keď bezúročnom. No  je možné, že táto návratná finančná výpomoc bude v budúcnosti zmenená na nenávratný grant. Ani cent z týchto financií „neprejeme“ na chod mesta, ale na investície na zveľadenie mesta: opravy miestnych komunikácií a chodníkov, nový parkovací systém, záchytné parkovisko sa sídlisko Žarec a nové autobusové čakárne v prímestských častiach, ktoré už roky volajú po obnove.“

Zoznam miest a obcí, ktoré dostali už pomoc
Prinášame vám evidenciu schválených žiadostí slovenských miest a obcí, ktoré požiadali a dostali  návratnú finančnú pôžičku od Ministerstva financií SR. Evidencia vyhotovených žiadostí je k 23. 9. 2020.

Viac: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/zoznam-miest-obci-ktore-poziadali-pomoc.html