Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca roky podporovalo Kysuckú nemocnicu v Čadci

Novinky

Je tomu pár dní, čo sociálne siete zaplavil status riaditeľa Kysuckej nemocnice v Čadci o tom, ako sa v čase pandémie mesto a vedenie mesta s `poslancami obrátilo nemocnici chrbtom a požadujú zaplatiť dane vo výške 35 tisíc eur.

Mesto Čadca na decembrovom zastupiteľstve prijalo VZN o daniach a poplatkoch. Po 12 rokoch sa neprijala výnimka odpustenia daní pre Kysuckú nemocnicu v Čadci. Doteraz nemocnica veľkoryso bola finančne podporovaná zo strany mesta. 90% úľava vo výške viac ako 250 tisíc eur, suma za 12 rokov, ktorá sa nikde nespomína.

Ing. Milan Gura: „Pred tvorbou nového VZN sme sa zaoberali úľavou pre Kysuckú nemocnicu v Čadci. Oslovili sme preto jej zriaďovateľa Žilinskýsamosprávny kraj a chceli rokovať o možnej kompenzácii pre občanov nášho mesta. Odpoveď bola nijaká. Žiadne riešenie pre občanov mesta, preto sme k úľave tentokrát nepristúpili a peniaze, ktoré sme ročne odpúšťali, sme zakomponovali do rozpočtu a pre mesto Čadca a jeho občanov. Bol by som rád, aby verejnosť prestala atakovať vedenie mesta, že neľudsky pristupuje k nemocnici. Kysucká nemocnica v Čadci nie je nemocnicou Čadce, je nemocnicou Kysúc a je spádovou nemocnicou. Neviem a nemám vedomosť o žiadnom inom meste či dedine z Kysúc, ktorá by ročne prispievala zo svojho rozpočtu na činnosť nemocnice.“

Zneužila sa pandémia na politický boj?

Takmer každý článok týchto dní končí konštatovaním, čo nám pandémia dala, čo nás toto obdobie naučilo. Slová plne pokory, spolupatričnosti, pomoci a uvedomenia si sily významu slova zdravý.

V čase, keď sa rozhodlo, že úľava po 12 rokoch pre Kysuckú nemocnicu zaniká, sa o sile pandémie ešte nahlas nehovorilo. Mesto Čadca riešilo problémy presne také ako všetky mestá a obce na Slovensku. Cestou zvyšovania museli ísť všetky samosprávy, vrátane Mesta Čadca.

Ing. Milan Gura: „Zvýšenie poplatkov na území mesta nie je dôsledkom zlých rozhodnutí, je to dôsledok meniacej sa legislatívnej situácie na Slovensku: obedy zadarmo, rekreačné poukazy, vyššie mzdy v školstve, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane či chodníková novela. Celý tento mix opatrení spôsobil, že mestám a obciam chýbajú  v rozpočtoch peniaze. Obce a mestá po celom Slovensku pristúpili k  nepopulárnym opatreniam – zvyšovaniu daní a poplatkov.“

Život sa nám začal meniť prvými hlásenými prípadmi na Slovensku. Marec nám otočil život a zastavil ekonomiku a upriamili sa naše kroky ku zháňaniu dezinfekcie, rúšok, ochrane seba a svojho okolia. Mestu Čadca do týchto dní vznikli náklady na ochranu svojich občanov a návštevníkov mesta vo výške 80 tisíc eur: nákup rúšok, dezinfekcie, dezinfekcia verejných priestranstiev, nákup ochranných prostriedkov pre pracovníkov mesta v prvej línii … Kto mestu vykryje tieto náklady? Kto podal pomocnú ruku mestu? Nenariekame, konštatujeme.

Nielen firmy, bežní ľudia, ale aj mestá zabolí pandémia koronavírusu

Mesto sa v čase pretrvávajúcej pandémie dostáva do neľahkej finančnej situácie, k dnešnému dňu nedokážeme povedať o aký výpadok ide. Ide skutočne o situáciu, ktorú nedokážeme odhadnúť, no už teraz rátame s najrizikovejším scenárom.
Hlavný výpadok sa očakáva na podielových daniach, ktoré prichádzajú do mestskej kasy od štátu. Mesto už od prvých dní šetrí, pozastavilo aj plánované investície pre tento rok.

Vedenie mesta si uvedomuje finančnú situáciu nielen mestskej kasy, ale ľudsky prihliada aj na zložité životné situácie, do ktorých sa občania v čase pandémie môžu dostať.

Znižovanie dane z nehnuteľností a za komunálny odpad, nie je zo zákona počas kalendárneho roka možné. Ani pre občana, malého podnikateľa či Kysuckú nemocnicu v Čadci.

Ing. Milan Gura: „Nemocnica má voči mestu rovnakú daňovú povinnosť ako ktorýkoľvek iný subjekt. Pre budúcu tvorbu VZN ostáva otázka pred nami, či len Kysucká nemocnica v Čadci má byť tá, ktorá ma ročne dostávať z mesta úľavy na daniach? Pýtam sa: nemali by sme odpúšťať aj domovom dôchodcov na území nášho mesta – máme ich tu 4, ktoré patria opäť pod správu Žilinského samosprávneho kraja?“