Presunúť na hlavný obsah

Mestský úrad v Čadci pre verejnosť zatvorený

Novinky

V súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie COVID-19 bude od pondelka 21. decembra 2020 až do odvolania zatvorený pre verejnosť Mestskú úrad v Čadci. Dostupné nebudú ani služby klientskeho centra.

Napriek tomu, že bude mestský úrad pre verejnosť zatvorený, služby občanom naďalej poskytuje elektronicky prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky. 

Matričný úrad, ohlasovňa pobytu a stavebný úrad - vybavujú len urgentné prípady po telefonickom dohovore.

Úradné hodiny upravuje pre verejnosť aj matričný úrad, ohlasovňu pobytu, ktorý bude otvorený denne od 9:00 do 12:00 hod. Matrika a ohlasovňa pobytu bude vybavovať len nevyhnutné záležitosti týkajúce sa úmrtí, narodenia detí.

Príslušný stavebný úrad mesta Čadca prekladá všetky zvolané ústne pojednávania ako aj miestne obhliadky na neurčito. O nových termínoch ústneho pojednávania budú stavebníci, ako aj účastníci konaní včas informovaní. Stavebný úrad bez zbytočného odkladu vybaví podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.
Informácie o ostatných požiadavkách poskytnú zamestnanci telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

Aktuálne informácie občania nájdu na internetovej stránke mesta a v mobilnej aplikácii mesta. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Ako sa s kontaktovať s úradom

  • Oddelenie výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy +421 41 430 22 31 
  • Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu +421 41 430 22 77 
  • Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva  +421 41 430 22 70 
  • Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti +421 41 430 22 15 
  • Oddelenie správy miestnych daní a poplatkov +421 41 430 22 84 
  • Hrobové miesta +421 41 430 22 95 
  • Trvalý pobyt +421 41 430 22 81 
  • Matrika +421 41 430 22 82