Presunúť na hlavný obsah

Mestský úrad v Čadci je pre verejnosť ZATVORENÝ

Novinky

Od pondelka 8. februára vláda zapína takzvaný covidový automat – Slovensko v tento deň vstupuje do čiernej, teda najprísnejšej fázy.

Podľa pravidiel COVID AUTOMATU a s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19  bude od pondelka 8. februára 2021 až do odvolania zatvorený pre verejnosť Mestskú úrad v Čadci. Dostupné nebudú ani služby klientskeho centra.

Napriek tomu, že bude mestský úrad pre verejnosť zatvorený, služby občanom naďalej poskytuje elektronicky prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky.

To, že je úrad pre verejnosť zatvorený, neznamená, že nepracujeme. Naopak, hľadáme možnosti, ako napriek obmedzeniam vybavovať agendu bez zdržaní a poskytovať služby občanom v maximálnej možnej miere. Robíme všetko preto, aby sme ľuďom v tejto náročnej situácii pomohli, aj keď nás nemôžu navštíviť osobne,“ uviedol primátor mesta Ing. Milan Gura.

Matričný úrad, ohlasovňa pobytu vybavujú len urgentné prípady po telefonickom dohovore

Úradné hodiny upravuje pre verejnosť aj matričný úrad, ohlasovňu pobytu, ktorý bude po telefonickom dohovore k dispozícií denne od 8:00 do 14:00 hod. Matrika a ohlasovňa pobytu bude vybavovať len nevyhnutné záležitosti týkajúce sa úmrtí, narodenia detí.

Stavebný úrad

Príslušný stavebný úrad mesta Čadca prekladá všetky zvolané ústne pojednávania ako aj miestne obhliadky na neurčito. O nových termínoch ústneho pojednávania budú stavebníci, ako aj účastníci konaní včas informovaní. Stavebný úrad bez zbytočného odkladu vybaví podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania. Informácie o ostatných požiadavkách poskytnú zamestnanci telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Potvrdenie o žití - neoverujeme

Vzhľadom k súčasnej nepriaznivej pandemickej situácií ochorenia COVID-19 Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) informuje, že výnimočne akceptuje Potvrdenie o žití aj bez overenia podpisu dôchodcu. Potvrdenie môže byť ČSSZ poslané poštou, alebo naskenované e-mailom na adresu posta@cssz.cz bez uznaného elektronického podpisu. Je však nutné, aby na tlačive Potvrdenia o žití bol uvedený dátum, podpis dôchodcu a  dôvod, kvôli ktorému nemôže byť podpis overený, napr. zákaz vychádzania, obmedzená prevádzka pošty alebo úradov.

Ako sa s kontaktovať s úradom

  • Oddelenie výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy +421 41 430 22 31
  • Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu +421 41 430 22 77
  • Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva  +421 41 430 22 70
  • Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti +421 41 430 22 15
  • Oddelenie správy miestnych daní a poplatkov +421 41 430 22 84
  • Hrobové miesta +421 41 430 22 95
  • Trvalý pobyt +421 41 430 22 81
  • Matrika +421 41 430 22 82

Ďakujeme za pochopenie.