Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím
 • Úvod
 • Projekty (granty, dotácie, eurofondy)

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)

 • Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Milošová v Čadci

  Kompletné znenie projektu nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v meste Čadca a jej spádovej oblasti

  V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 v...

 • Zlepšenie technického vybavenia

  Kompletné znenie projektov nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf. Základná škola Rázusova 2260 , Čadca - zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odborných učební polytechniky a IKT Základná škola M. R. Štefánika...

 • Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste Čadca

  Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste ČadcaOperačný program: Integrovaný regionálny operačný programMiesto realizácie: lokalita medzi existujúcou zástavbou bytových domov, kostola sv. Jozefa Robotníka  a základnej školy J.A. Komenského Hlavným...

 • Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hurbanova v Čadci

  Kompletné informácie o projekte nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Mesto Čadca a Powiat Zywiecki realizujú projekt: Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca

  „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej...

 • Geopark Megoňky – Šance (NFP304020C821)

  Kompletné informácie o projekte nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Materská škola SNP 742 Čadca - zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu

  Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Špecifické ciele projektu sú nasledovné: Rozšíriť...

 • Kompostáreň Čadca

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • The QUEST for Visegrad heritage - QUESTing

  Žiadateľ: Mesto Grajewo ( PL ) Partneri projektu: Mesto Čadca, Mesto Kutná hora, Mesto Gyál Hlavným cieľom bolo vytvoriť produkt, ktorý odhaľuje najväčšie hodnoty partnerov projektu. Predstavenie novej formy turistiky (cesty) za poznávaním miestneho, prírodného a...

 • Náučný chodník: K trom vojtovským prameňom

  Žiadateľ: Mesto Čadca Realizáciou projektu sa zabezpečilo Vyznačenie trasy náučného chodníka a polohy troch prameňov Vajcovka 1, Vajcovka 2, Slaný prameň. Značenie bolo uskutočnené podľa normy STN 018025 – turistické značenie. Začiatok a koniec trasy sa nachádza na konečnej...

 • Projekt: Folklór bez hraníc

  Žiadateľ: Mesto Valašské Meziříčí Partner projektu: Mesto Čadca Vďaka projektu došlo k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry predovšetkým realizáciou spoločných kultúrnych aktivít oboch partnerských miest prostredníctvom folklórnych súborov Bača (ČR) a...

 • I´m 65 and I want to live healthily

  Žiadateľ: Mesto Čadca Partner projektu: Mesto Valašské Meziříčí Projekt spojil skupinu seniorov v počte 100 účastníkov (Valašské Meziřičí 60, Čadca 40) aby spoločne strávili prekrásny deň (16.6.2012) v meste Čadca a v jeho okolí. Počas tohto dňa spoznali...

 • Pomocou vzdelávania a umenia ku komunitnému rozvoju regiónov

  Žiadateľ: Mesto Valašské Meziříčí Partner projektu: Mesto Čadca , Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca Hlavným cieľom projektu bolo prehĺbenie vzájomnej spolupráce medzi mestami Valašské Meziřičí a mestom Čadca v...

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk