Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca

Publikované: 09. 01. 2015 12:45

Úspešnou realizáciou projektu sme zabezpečili náležité materiálové a technické vybavenie Mesta Čadca v oblasti nakladania s odpadmi. Zabezpečilo sa splnenie povinnosti zaviesť triedenie jednotlivých zložiek KO ( plast, papier, sklo, kov).  Bioodpad pochádzajúci z verejnej zelene sa zakúpením zariadenia hneď pri kosení zhodnotí mulčovaním , iný odpad súvisiaci s orezávaním a výrubom stromov na území mesta Čadca sa drví a využíva na výrobu kompostu.

Vďaka projektu mesto získalo : 2816 ks kontajnerov, 300000 ks vriec, 2 stroje na úpravu odpadu, 6 zberových vozidiel.

  • dátum podania žiadosti : 05/2009
  • dátum schválenia žiadosti : 10/ 2009
  • realizácia projektu :  01/2010 – 12/2011
  • celkové oprávnené výdavky projektu – 2 020 906, 61  EUR
  • nenávratný finančný príspevok z ERDF a ŠR  - 1 919 861,28 EUR
  • Spolufinancovanie – 101 045,33  EUR

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk