Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Materská škola SNP 742 Čadca - zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu

Publikované: 16. 01. 2018 11:34

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Špecifické ciele projektu sú nasledovné:

  • Rozšíriť existujúcu kapacitu Materskej školy SNP 742 Čadca (ďalej len “MŠ”) nadstavbou a rekonštrukciou
  • Realizovať stavebno-technické úprav areálu MŠ
  • Obstarať materiálno-technické vybavenie MŠ
  • Zvýšiť energetickú hospodárnosť budov MŠ

Uvedené špecifické ciele budú naplnené prostredníctvom realizácie štyroch hlavných aktivít projektu v súlade s výzvou:

  • Aktivita 1 - Rozširovanie existujúcej kapacity MŠ nadstavbou a rekonštrukciou
  • Aktivita 2 - Realizácia stavebno-technických úprav areálu MŠ
  • Aktivita 3 – Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ
  • Aktivita 4 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ

V rámci podporných aktivít projektu bude realizované riedenie projektu. Publicitu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR bude mesto financovať z vlastných zdrojov, mimo oprávnených a neoprávnených výdavkov predkladaného projektu .

Miestom realizácie projektu je Materská škola SNP 742 Čadca.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita MŠ o 35 miest, zníži sa energetická náročnosť a skvalitnia sa podmienky predprimáreho vzdelávania v interiéri i exteriéri MŠ.

Zazmluvnená výška NFP: 664 474,56 EUR

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk