Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste Čadca

Publikované: 20. 06. 2018 17:00

Názov projektu: 
Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste Čadca
Operačný program:           Integrovaný regionálny operačný program
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Čadca prostredníctvom zveľadenia spoločného priestoru vnútrobloku sídliska Kýčerka, zvýšenia jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax a obnovou verejnej zelene.

Špecifické ciele projektu:
• Obnova verejnej zelene a výsadba nových druhov zelene,
• rekonštrukcia existujúcich chodníkov a trás pre peších,
• obnova plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ostatné vekové skupiny formou dobudovania absentujúcich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detských ihrísk a fitnes prvky pre exteriérové cvičenie) spĺňajúcich súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem,
• obnova plôch pre posedenie a realizáciu spoločenských akcií,
• obnova mestského a parkového mobiliáru.

Realizácia projektu pozostáva z realizácie jednej hlavnej aktivity - Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste Čadca.

Realizácia hlavnej aktivity pozostáva z realizácie 5 stavebných objektov:
SO.01 - Chodníky a spevnené plochy,
SO.02 - Revitalizácia plôch a terénne úpravy,
SO.03 - Detské ihrisko, fitnes zariadenia a mobiliár,
SO.04 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia,
SO.05 - Revitalizácia verejnej zelene.

Miesto realizácie: lokalita medzi existujúcou zástavbou bytových domov, kostola sv. Jozefa Robotníka  a základnej školy J.A. Komenského

Rozpočet projektu :
Výška oprávnených výdavkov:     485 058,99 €
Schválená výška NFP:         460 806,04 €

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk