Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Komisie mestského zastupiteľstva 2014-2018

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

Činnosť komisií

Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie

Komisia finančná

Predseda

Marián Kubala

Poslanci

 1. Marián KUBALA
 2. Vladimír Malík
 3. Ing. Rudolf CYPRICH
 4. Mgr. Marcel ŠULO

Externí

 1. Cyril Vakula
 2. Ing. Viera JUROŠKOVÁ
 3. Ing. Ján KLUČKA
 4. Ing. Richard NOVÁK

Sekretár

Mgr. Erika Mazancová

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských podnikov

Predseda

Ing. František PRÍVARA

Poslanci

 1. Ing. Jozef POHANČENÍK
 2. Bc. Martin VANGEL
 3. MUDr. Anna KORDULIAKOVÁ
 4. František KUČÁK

Externí

 1. Pavol MICHALINA
 2. Ján GROCHAL
 3. Cyril VAKULA
 4. Bc. Roland  USKOBA
 5. Margita ZELENKOVÁ
 6. Mgr. Vanda VACHOVÁ

Sekretár

Margita Švábiková

Komisia výstavby, územného plánovania a investičných činností

Predseda

JUDr. Jozef PAJER

Poslanci

 1. Mgr. Marcel ŠULO
 2. František KUČÁK

Externí

 1. Ján GROCHAL
 2. Ing. Peter LAŠ
 3. Pavol PRÍVARA
 4. Ing. Dušan HALUŠKA
 5. Ing. Stanislav MIKOVČÁK
 6. Bc. Michal URBAN
 7. Mgr. Miroslava KADAŠOVÁ
 8. Pavol MICHALINA

Sekretár

Ing. František Ščury

Komisia dopravy a správy mestských komunikácií

Predseda

Mgr. Michal DURAJ

Poslanci

 1. JUDr. Ján MACURA
 2. PaedDr. Danka JAŠURKOVÁ
 3. Ing. Ľubomír VOJÁR, PhD.

Externí

 1. Jozef KUPKA
 2. Ing. Martin KOVÁČ
 3. Ing. Ján KLIMEK
 4. Ing. Peter ZBONČÁK
 5. Ing. Peter LARIŠ
 6. Michal VISLOCKÝ
 7. Ing. Jozef ŠIMČISKO

Sekretár

Ing. Ferdinand Gonščák

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Predseda

PaedDr. Jaroslav VELIČKA

Poslanci

 1. Ing. Ľubomír VOJÁR, PhD.
 2. Pavol ŠTRBA
 3. MUDr. Anna KORDULIAKOVÁ

Externí

 1. Ing. Peter LAŠ
 2. Mgr. Margita TRÚCHLA
 3. Ing. Peter LARIŠ
 4. Ing. Ján KORŇAN
 5. Ing. Peter BEŇO
 6. PhDr. Rudolf GERÁT
 7. JUDr. Peter JAKUBČÁK

Sekretár

Ing. Emília Ďuranová

Komisia školstva

Predseda

Mária BADUROVÁ

Poslanci

 1. Ing. František PRÍVARA
 2. Mgr. Miroslava MINÁRIKOVÁ
 3. Mgr. Jana KRKOŠKOVÁ
 4. František KUČÁK

Externí

 1. Mgr. Mária KUBICOVÁ
 2. Mgr. Emília BARANCOVÁ
 3. PaedDr. Ivana KULLOVÁ MATISKOVÁ
 4. Mgr. Yvonne MARJAKOVÁ
 5. Mgr. Eduard GÁBRIŠ
 6. Henrich BENKO

Sekretár

PaedDr. Ján Polák

Komisia mládeže a športu

Predseda

JUDr. Peter STRAPÁČ, PhD.

Poslanci

 1. Mgr. Michal DURAJ
 2. Vladimír MALÍK

Externí

 1. Ing. Michal VARMUS, PhD.
 2. Mgr. Milan POLLÁK
 3. Mgr. František UJHÁZI
 4. Jaroslav REBROŠ
 5. JUDr. Miloš HERMAN
 6. Mgr. Eduard GÁBRIŠ
 7. Ing. Radovan GAŠPER
 8. Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ

Sekretár

PaedDr. Ján Polák

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda

MUDr. Anna KORDULIAKOVÁ

Poslanci

 1. Ing. Jozef VRAŽEL, JUDr.
 2. PaedDr. Danka JAŠURKOVÁ

Externí

 1. Mgr. Matej PIŠTEK
 2. Martina MALÍKOVÁ
 3. Pavol PRÍVARA
 4. Ing. Milan LIŠČÁK
 5. Mgr. Iveta LIGAČOVÁ
 6. Zdenka HLAVATÁ
 7. Mgr. Erika MURČOVÁ

Sekretár

Ing. Božena Cvečková

Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti

Predseda

Mgr. Marcel ŠULO

Poslanci

 1. Marián KUBALA
 2. Mgr. Jaroslav KLUS
 3. JUDr. Ján MACURA
 4. Mgr. Martin KLIMEK
 5. JUDr. Jozef PAJER

Externí

 1. JUDr. Peter JAKUBČÁK
 2. Slavomír KUPKA
 3. Jozef BELEŠ
 4. Patrik PALUCH
 5. Bc. Martin BRIESTENSKÝ

Sekretár

Mgr. František LINET

Komisia kultúry

Predseda

Mgr. Martin KLIMEK

Poslanci

 1. PaedDr. Jaroslav VELIČKA

Externí

 1. Mgr. Vladimír ADÁMEK
 2. Mgr. Viera STRÝČKOVÁ
 3. Mgr. Martin TURÓCI
 4. Magdaléna HACKOVÁ
 5. PhDr. Rudolf GERÁT
 6. Antónia GRÁFOVÁ
 7. Ing. Peter GLASNÁK
 8. Ľudmila KOPAČKOVÁ
 9. Mgr. Peter BYTČÁNEK

Sekretár

Mgr. Katarína Šulganová

Komisia cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov

Predseda

Vladimír MALÍK

Poslanci

 1. PaedDr. Jaroslav VELIČKA
 2. Mgr. Jaroslav KLUS
 3. Bc. Martin VANGEL
 4. PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD.

Externí

 1. Mgr. Matej PIŠTEK
 2. Mgr. Vladimír KRÁĽ
 3. Mgr. Peter BERNÁT
 4. Terézia MASLÁKOVÁ

Sekretár

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predseda

Mgr. Michal DURAJ

Poslanci

 1. PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD.
 2. Pavol ŠTRBA
 3. Mgr. Martin KLIMEK
 4. MUDr. Anna KORDULIAKOVÁ
 5. Vladimír MALÍK
 6. Marián KUBALA

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk