Presunúť na hlavný obsah

Centrum právnej pomoci - zrušený termín konzultácie 5.11.2020

Upozornenia

Týmto Vás informujeme, že s poukazom na aktuálne zhoršujúcu sa hygienicko-epidemiologickú situáciu (COVID-19) rušíme termín konzultácie v konzultačnom pracovisku Čadca dňa 05.11.2020.

Objednaní klienti na tento termín budú našimi zamestnancami telefonicky kontaktovaní a táto skutočnosť im bude oznámená ako aj navrhnutý náhradný termín.

Uvedenú informáciu nájdete aj na našom webovom sídle https://www.centrumpravnejpomoci.sk/kontakt/43-konzultacne-pracovisko-cadca

JUDr. Marcela Molitorisová, LL.M.
vedúca kancelárie
Centrum právnej pomoci - Kancelária Žilina