Presunúť na hlavný obsah

Plánované preskúšanie sirén sa ruší

Upozornenia

Sekcia krízového riadenia MV SR:

- ruší plánované preskúšanie sirén dňa 13.11.2020

- ruší plánovanú aktiváciu prijímačov RDS dňa 11.12.2020

vykoná sa len tichá skúška elektronických sirén, elektromechanické sirény tento deň preskúšavané nebudú

( 13.11. a 11.12. teda sirény nespúšťate)