Presunúť na hlavný obsah

Prerušená dodávka ÚK a TÚV na Kýčerke dňa 25.3.2020, v čase od 7:30 do 16:30

Upozornenia

Oznamujem odberateľom teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia (ďalej len TÚV a ÚK), že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 25.3.2020, v čase od 7:30 do 16:30 bude prerušená dodávka ÚK a TÚV na Kýčerke. Toto oznámenie platí len pre odberateľov, ktorým dodávame ÚK a TÚV z našich výmenníkových staníc (ďalej len VS) na Kýčerke: VS A, Okružná 2649  - Kýčerka, VS B, Okružná 2650  - Kýčerka

Pre lepšiu orientáciu zasielam v prílohe snímky okruhov VS A a VS B.