Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Kvalitné vzdelávanie pre všetky deti

Publikované: 30. 04. 2012 12:10

Začiatkom februára prebehli v základných školách zápisy žiakov do prvého ročníka. Vzhľadom k tomu, že z roka na rok pribúda detí s rôznymi vývinovými poruchami, rozhodli sme sa v Základnej škole J. A. Komenského v Čadci v školskom roku 2012/2013 so súhlasom zriaďovateľa školy otvoriť prípravný ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Trieda je určená pre deti s odkladom školskej dochádzky, ktorých problém v komunikácii je natoľko závažný, že si vyžaduje intenzívnu logopedickú starostlivosť. V prípravnom ročníku žiaci získajú predpoklady pre zvládnutie čítania, písania a matematických zručností vďaka špeciálnym vzdelávacím programom, ktoré rozvíjajú všetky schopnosti potrebné pre plynulý prechod do prvého ročníka. Žiakom bude zabezpečená každodenná intenzívna logopedická starostlivosť poskytovaná školským logopédom.

Škola pre žiakov vytvorila výborné materiálne, technické a priestorové podmienky. Prispeje k tomu i dlho očakávané dobudovanie telocvične, ktorá bude pod záštitou pána primátora Ing. Milana Guru dokončená v máji tohto roku, za čo sa chceme v mene nás pedagógov a žiakov školy poďakovať.

Mgr. Žaneta Bakajsová
Predsedkyňa RŠ pri ZŠ J. A. Komenského v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk