Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Publikované: 17. 04. 2013 10:45

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia) pred požiarmi.

Zo strany obce. je nutné realizovať nasledovné opatrenia:

Zabezpečiť plnenia úloh na úseku ochrany lesov pred požiarmi , ktoré vyplývajú pre obec s § 15 a 23 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom prehliadkových skupín obce je potrebné vykonať preventívne protipožiarne kontroly u vlastníkov, správcov a užívateľov lesov, ktorý nie sú zaradení do výkonu Štátneho požiarneho dozoru Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci, ktorý Vám bol zaslaný začiatkom tohto roka. Taktiež doporučujeme túto problematiku prejednať v orgánoch obce v spolupráci DPO, Mestskou políciou, Lesnou strážou, Združeniami ochrany prírody resp. Poľovným združením a pod.

Ďalej je nutné aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci. Je potrebné preveriť akcieschopnosť Obecného hasičského zboru a pripravenosť techniky na zdolávanie požiarov v prírodnom prostredí. V prípade potreby a podľa uváženia zabezpečiť v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach. Je nutné zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívnu výchovno-vzdelávaciu a propagačnú činnosť v obci zameranú na ochranu lesov pred požiarmi. Jedná sa hlavne o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, dodržiavanie zákazu vstupu do lesa, dodržiavanie zákazu vypaľovania trávy a suchých porastov a zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Je potrebné zintenzívniť kontrolu miest a priestorov, v ktorých každoročne dochádza k pravidelnému vypaľovaniu suchej trávy. Na uvedenú kontrolu je vhodné využiť preventivárov obcí, príslušníkov mestskej polície resp. ďalších pracovníkov. Za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi je potrebné postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Veríme, že spoločným úsilím a spoluprácou orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zabránime vzniku požiarov a strát na majetku a životoch.

Oddelenie požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk