Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Upozornenia

 • Upozornenie: Zber a manipulácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania

  Dňa 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde v § 39 ods. 2 fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá...

 • Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

  Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných...

 • Zoznam športových klubov

  Do sekcie Šport a turistika sme doplnili sekciu Športové kluby v Čadci, v ktorej nájdete kompletný zoznam všetkých športových oddielov pôsobiacich v meste Čadca.

 • „BEZPEČNÁ INTELIGENTNÁ ŠKOLA“- grantový program pre ZŠ Čadca, Rázusova ulica

  Základná škola, Rázusova ulica v školskom roku 2012/2013 v rámci rozšírenia služieb rodičom a zamestnancom školy, zefektívnenia objednávania a výdaja stravy prešla na nový informačný systém evidencie stravníkov v školskej jedálni formou čípových kariet. Rodičom a zmestnancom...

 • Informovanie registrovaných farmárov hospodárskych zvierat

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Kvalitné vzdelávanie pre všetky deti

  Začiatkom februára prebehli v základných školách zápisy žiakov do prvého ročníka. Vzhľadom k tomu, že z roka na rok pribúda detí s rôznymi vývinovými poruchami, rozhodli sme sa v Základnej škole J. A. Komenského v Čadci v školskom roku 2012/2013 so súhlasom zriaďovateľa...

 • Upozornenie pre občanov k VZN o dani za psa

  Chceme upozorniť tých občanov, ktorí podľa VZN Mesta Čadca č. 108/2010 a Dodatku č. 1 k VZN o dani za psa, § 8 Oslobodenie od dane bod 1. Od dane je oslobodený dôchodca nad 70 rokov, ktorý žije v samostatnej domácnosti a nežije spoločne s inou zárobkovo činnou osobou....

 • Upozornenie pre podnikateľov - odvoz komunálnych odpadov je možný len prostredníctvom mesta Čadca

  Upozorňujeme všetkých podnikateľov a organizácie, ktoré pôsobia na území mesta Čadca, že od 1.1.2012 odvoz komunálnych odpadov je možný len prostredníctvom mesta Čadca. Mesto Čadca nebude akceptovať zmluvy uzatvorené so žiadnym podnikateľským subjektom, ktorý nakladá s...

 • Štatistické údaje obyvateľov Čadce za rok 2011

  Narodenie: muži 126,  ženy 118,  spolu 244 Úmrtie:  muži 120,  ženy 96,  spolu 216 Prisťahovanie:  muži 100, ženy 106,  spolu 206 Odsťahovanie:  muži 184,  ženy  173,  spolu 357 Mesto Čadca má 31.12.2011 25 249 obyvateľov ( v porovnaní s rokom 2010 nám ubudlo 120...

 • Usporiadanie vlastníctva k pozemkom - ROEP

  Na základe mnohých žiadostí občanov o vysvetlenie a ozrejmenie základných súvislostí tzv. ROEP-ov, t. j. registrov obnovenej evidencie pozemkov, uvádzame základné praktické informácie vzťahujúce sa na uvedené ROEP-y, ktoré sú aktuálnou problematikou a ktoré sa dotýkajú...

 • Zmena otváracích hodín na Katastrálnom úrade v Žiline

  V snahe vyjsť v ústrety požiadavkám stránok - občanom, právnickým osobám, ako aj komerčným geodetom, Katastrálny úrad v Žiline s platnosťou od 1.10.2011 zmenil stránkové dni a hodiny na Katastrálnom úrade v Žiline a na všetkých 11 správach katastra v jeho riadiacej...

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk