Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Upozornenia

 • Akčné plány ochrany pred hlukom

  Vážení občania, v nadväznosti na "Strategické hlukové mapy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.", o ktorých zverejnení sme Vás informovali boli vypracované "Akčné plány ochrany pred hlukom" pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo...

 • Ekoškoly súťažia o multifunkčné ihriská

  Tlačová správa Lidl Slovenská republika, v.o.s. Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Zber vianočných stromčekov

  Mesto Čadca oznamuje, že v dňoch 13. a 14. januára 2014 bude  prebiehať na území mesta Čadca zber vianočných stromčekov. Žiadame, aby stromčeky boli pozbavené všetkých vianočných ozdôb. Stromčeky je potrebné v uvedených dňoch vyložiť k zberným nádobám na zmesový...

 • Prevádzka MŠ v čase vianočných prázdnin

  Prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca bude prerušená v čase od 23. 12. 2013 do 6. 1. 2014. Prevádzka materských škôl sa začne 7. 1. 2014.

 • Oznámenie - rekonštrukcia vodovodu

  Kompletné znenie oznámenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Deti a prázdniny

  Informácie z Okresného riaditeľastva HaZZ Čadca nájdete v prílohe.

 • Oznámenie o dočasnom uzavretí krytej plavárne

  V čase od 17.6. 2013 do 23.6.2013 (týždeň) bude celá Krytá plaváreň z dôvodu plánovanej odstávky zatvorená (pravidelná výmena vody, dezinfekcia bazénu a celého objektu, menšie opravy). Plánovaný termín otvorenia je v pondelok 24.6.2013 o 9.00...

 • Majitelia autovrakov v Čadci môžu ušetriť za ich odtiahnutie, ŽOS–EKO Vrútky ponúkajú zdarma odťah autovrakov

  Majitelia autovrakov v Čadci, ale aj iných mestách Žilinského kraja, môžu ušetriť náklady za nútené odstránenie nepojazdného vozidla, ak sa obrátia priamo na autorizovaného spracovateľa opotrebovaných automobilov ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky. Táto spoločnosť staré auto odvezie...

 • Výzva na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu

  Oznámenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Upozornenie: Zber a manipulácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania

  Dňa 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde v § 39 ods. 2 fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá...

 • Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

  Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných...

 • Zoznam športových klubov

  Do sekcie Šport a turistika sme doplnili sekciu Športové kluby v Čadci, v ktorej nájdete kompletný zoznam všetkých športových oddielov pôsobiacich v meste Čadca.

 • „BEZPEČNÁ INTELIGENTNÁ ŠKOLA“- grantový program pre ZŠ Čadca, Rázusova ulica

  Základná škola, Rázusova ulica v školskom roku 2012/2013 v rámci rozšírenia služieb rodičom a zamestnancom školy, zefektívnenia objednávania a výdaja stravy prešla na nový informačný systém evidencie stravníkov v školskej jedálni formou čípových kariet. Rodičom a zmestnancom...

 • Informovanie registrovaných farmárov hospodárskych zvierat

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Kvalitné vzdelávanie pre všetky deti

  Začiatkom februára prebehli v základných školách zápisy žiakov do prvého ročníka. Vzhľadom k tomu, že z roka na rok pribúda detí s rôznymi vývinovými poruchami, rozhodli sme sa v Základnej škole J. A. Komenského v Čadci v školskom roku 2012/2013 so súhlasom zriaďovateľa...

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk