Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Horelica - Odborný zamestnanec v ZŠ - školský špeciálny pedagóg

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca  prijme: Odborný zamestnanec v ZŠ - školský špeciálny pedagóg – trvalý pracovný pomer - na čiastočný úväzok (12 hodín týždenne) s nástupom od 2.septembra2019 + asistent učiteľa (10 hodín týždenne) na čiastočný úväzok na dobu určitú.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy:  Základná škola s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca, alebo email: zshorelica@centrum.sk Kontaktná osoba: PaedDr. Renáta Rišianová, riaditeľka školy, tel. č. 0948 030 150