Presunúť na hlavný obsah

 Určenie platu Mgr. Xénia Šurhaňáková

Úradné oznamy

V zmysle ustanovení § 25 odst. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám ako poslancovi, dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie zástupcu primátora mesta Čadca určujem s účinnosťou od 16.12.2019  plat vo výške 2.300,- € mesačne.