Presunúť na hlavný obsah

Návrhy VZN

Úradné oznamy

Návrhy nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

  • Návrh Doplnku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území Mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach