Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Základná škola Milošová u Prívary

Úradné oznamy

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

  • Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Milošová u Prívary 477, 02201 Čadca
  • Kategória: vychovávateľ ŠKD (úväzok 50 %)
  • Doba trvania výkonu práce: doba určitá – od 14.9.2020 do 31.08. 2021
  • Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa § č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: od 14.9.2020

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte elektronicky najneskôr do 11.9.2020 na zsprivary@gmail.com.

Kontaktná osoba: PhDr.Miroslava Habčáková Samsonová, riaditeľka školy, tel. č. 0905966083