Presunúť na hlavný obsah

Riaditeľstvo Základnej školy, Milošová u Prívary  prijme: Učiteľ pre primárne vzdelávanie

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy, Milošová u Prívary 477, 022 01 Čadca  prijme: Učiteľ pre primárne vzdelávanie – na dobu určitú - na plný úväzok s nástupom od 2. septembra 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy do 26.08.2020: Základná škola, Milošová u Prívary 477, 022 01 Čadca, alebo email: zsprivary@gmail.com

Kontaktná osoba: PhDr.Miroslava Habčáková Samsonová, riaditeľka školy, tel. č. 0905 966 083