Presunúť na hlavný obsah

Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca prijme:
 Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu na plný úväzok s nástupom ihneď.

Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.
 Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.


Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štruktúrovaný životopis,

  • doklady o ukončenom vzdelaní,

  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 18.09.2020.
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305