Presunúť na hlavný obsah

Úplná uzávierka tunela Horelica a prípojnej komunikácie – vyjadrenie

Úradné oznamy

Mesto Čadca k uzávierke tunela Horelica a prípojnej komunikácie č. I/11A (obchvat mesta Čadca, ½ D3) z dôvodu realizácie plánovaných servisných prác na technológii a stavbe tunela Horelica vrátane prípojných úsekov komunikácií v termíne: 09.10.2020 od 22.00 hod. (piatok) do 11.10.2020 do 22.00 hod. (nedeľa) – nepretržitá, 48 hodinová uzávierka nemá námietky.

Cestná premávka vozidiel bude v zmysle schváleného projektu riadenia dopravy presmerovaná v smere CA-ZA na cestu č. I/11B, cestu č. I/11, cestu III/2017 na mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou a v smere ZA-CA na cestu III/2013, na cestu č. I/11 a cestu I/11B. Značenie obchádzky bude realizované stálym premenlivým značením, prenosnými dočasnými dopravnými značkami a zariadeniami.