Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta na Základnej škole s materskou školou, Podzávoz

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:


  • Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii slovenský jazyk a literatúra - geografia slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova alebo slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk na plný úväzok s nástupom 25.08.2020.
 Pracovný pomer – zástup počas RD.
  • Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii telesná a športová výchova - geografia na polovičný úväzok s nástupom 25.08.2020. Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov. 
  • Učiteľa/ku pre predprimárne vzdelávanie  na plný úväzok s nástupom 25.08.2020. Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.


Zoznam požadovaných dokladov:


  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štruktúrovaný životopis,

  • doklady o ukončenom vzdelaní,

  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 19.06.2020.
 Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305