Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ s MŠ Horelica - učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie v aprobácii fyzika – technická výchova

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca  prijme:

Pedagogický zamestnanec v ZŠ – učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie v aprobácii fyzika – technická výchova ( prípadne jeden predmet z uvedenej kombinácie), na čiastočný úväzok (12 hodín týždenne) s nástupom od 1.septembra 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte do 31.júla 2020 na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca, alebo email: zshorelica@gmail.com

Kontaktná osoba: PaedDr. Renáta Rišianová, riaditeľka školy, tel. č. 041/4334167