Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní vypracovaní strategického dokumentu - Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu mesta Čadca

Publikované: 19. 11. 2018 09:00

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dalej len „zákona“) týmto oznamuje, že dňom 03. 12. 2018 zverejňuje informáciu o vypracovaní  strategického dokumentu „Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu mesta Čadca “ obstarávateľom, Mesto Čadca.

Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa a na webovom stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-6-uzemneho-planu-mesta-cadca

Konzultácie podľa § 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredia (konzultáciu vopred dohodnúť na č.t. 041/4308756) alebo e-mailom matina.priscova@minv.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca  do 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk